Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 19 - Arvamuse projekt 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 15 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–4 - Arvamuse projekt Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–4 - Arvamuse projekt mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 61 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 41 - Arvamuse projekt Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 398 - Raporti projekt Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine – aastaaruanne

13-11-2019 AFET_AM(2019)643168 PE643.168v01-00
AFET

David McALLISTER

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–326 - Raporti projekt Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne

11-11-2019 AFET_AM(2019)643150 PE643.150v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

MUUDATUSETTEPANEKUD 327 - 486 - Raporti projekt Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne

11-11-2019 AFET_AM(2019)643151 PE643.151v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–226 - Raporti projekt Inimõigused ja demokraatia maailmas ning Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas – 2018. aasta aruanne

28-10-2019 AFET_AM(2019)642943 PE642.943v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA