Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitleva aastaaruande kohta

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

RAPORT ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta – aastaaruanne

11-12-2019 A9-0052/2019 PE641.445v03-00
AFET

Arnaud DANJEAN