Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 20. jaanuar 2020 - Teisipäev, 21. jaanuar 2020

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 21. jaanuar 2020

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

RAPORTI PROJEKT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale seoses tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistusega ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimalustega

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 03-02-2020

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 9. jaanuar 2020

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

RAPORT ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitleva aastaaruande kohta

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

PROTOKOLL - Esmaspäev, 25. november 2019

17-12-2019 AFET_PV(2019)11-25-1 PE644.816v01-00
AFET

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 19 - Arvamuse projekt 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS