Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Relvaekspordi aastaaruanne

2020/2003(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

vastutav komisjon

ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves

2020/2002(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Javier NART [Renew]

vastutav komisjon

Mitmepoolsete relvamüügi kontrolli- ja desarmeerimissüsteemide probleemid ja väljavaated

2020/2001(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Sven MIKSER [S&D]

vastutav komisjon

Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule kodukorra artikli 118 alusel tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ning tuumarelvastuse kontrolli ja desarmeerimise võimaluste ettevalmistuseks

2020/2004(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Sven MIKSER [S&D]

vastutav komisjon

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb Lääne-Balkani riike 2020. aasta mai tippkohtumise eel

2019/2210(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Tonino PICULA [S&D]

vastutav komisjon

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni tippkohtumise eel

2019/2209(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

vastutav komisjon

ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise aastaaruanne

2019/2202(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Michael GAHLER [PPE]

vastutav komisjon

ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamise aastaaruanne

2019/2201(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

vastutav komisjon

ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise aastaaruanne

2019/2200(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Sven MIKSER [S&D]

vastutav komisjon

Türgi – iga-aastane eduaruanne (2019)

2019/2176(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

vastutav komisjon