Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Türgi – iga-aastane eduaruanne (2019)

2019/2176(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

vastutav komisjon

Serbia – iga-aastane eduaruanne (2019)

2019/2175(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

vastutav komisjon

Põhja-Makedoonia – iga-aastane eduaruanne (2019)

2019/2174(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

vastutav komisjon

Montenegro 2019. aasta eduaruanne

2019/2173(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Tonino PICULA [S&D]

vastutav komisjon

Kosovo – iga-aastane eduaruanne (2019)

2019/2172(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

vastutav komisjon

Bosnia ja Hertsegoviina – iga-aastane eduaruanne (2019)

2019/2171(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Paulo RANGEL [PPE]

vastutav komisjon

Albaania 2019. aasta eduaruanne

2019/2170(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Isabel SANTOS [S&D]

vastutav komisjon

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine – aastaaruanne

2019/2136(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

David McALLISTER [PPE]

vastutav komisjon

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine – 2018. aasta aruanne

2019/2135(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

vastutav komisjon

Inimõigused ja demokraatia maailmas ning Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas – 2018. aasta aruanne

2019/2125(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

vastutav komisjon