Please fill this field

Üldinfo

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag
AGRI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tere tulemast põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni veebisaidile!

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon (AGRI) täidab olulisi ülesandeid ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ja liidu poliitikapõhimõtete kujundamisel loomade tervishoiu ja heaolu, taimetervise, põllumajandustoodete kvaliteedi, metsanduse ja agrometsanduse valdkonnas. Valdava osa tööst moodustab raportite koostamine seadusandlike ettepanekute kohta, mis võetakse vastu täiskogul Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaasotsustamismenetluse raames.

Lisaks õigusloomealasele tegevusele jälgib AGRI-komisjon ka vastuvõetud õigusaktide rakendamist. Sellega seoses teeb AGRI-komisjon tihedat koostööd Euroopa Komisjoni, nõukogu ja teiste ELi institutsioonidega ning eri sidusrühmadega.

AGRI-komisjoni 48 täisliiget ja 48 asendusliiget, kes teevad oma tööd suure pühendumusega, tagavad, et parlamendikomisjoni tegevusel on kvaliteetsed ja õigeaegsed tulemused.

AGRI-komisjoni veebisaidilt leiab palju teavet kõigis ELi 24 ametlikus keeles, sealhulgas koosolekute päevakorrad, koosolekute otseülekanded veebis, raportid ja muudatusettepanekud, parlamendiliikmete profiilid ja kontaktandmed jne. Head tutvumist!

Norbert Lins
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimees
Kontakt

Brussels Brussels