Please fill this field

Viimased dokumendid

Mõned dokumendid ei pruugi teie valitud keeles kättesaadavad olla. Sellisel juhul pakutakse teile automaatselt teist versiooni. Asendusversioonile osutab vastav ikoon. (e.g.: FR ).

OPINION on the Sustainable Europe Investment Plan - how to finance the Green Deal EN

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 15. juuli 2020

08-07-2020 AGRI_OJ(2020)07-15_1 PE654.099v01-00 AGRI

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve kohta – kõik jaod

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–23 - Raporti projekt Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsus

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–88 - Arvamuse projekt Euroopa andmestrateegia

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

PROTOKOLL - Kolmapäev, 15. aprill 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–86 - Arvamuse projekt Uus Euroopa VKEde strateegia

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–106 - Arvamuse projekt Uus ELi-Aafrika strateegia – partnerlus kestliku ja kaasava arengu nimel

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

PROTOKOLL - Teisipäev, 26. mai 2020

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–58 - Arvamuse projekt Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa juhtrolli tagamise kohta digiajastul ja tehisintellekti käsitleva Euroopa lähenemisviisi kohta

16-06-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v01-00 AGRI
Ivo HRISTOV

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 22. juuni 2020

16-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-22_1 PE653.827v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 32–242 - Arvamuse projekt Kliimaneutraalsuse saavutamise raamistiku kehtestamine ja määruse (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) muutmine

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

MUUDATUSETTEPANEKUD 243–478 - Arvamuse projekt Kliimaneutraalsuse saavutamise raamistiku kehtestamine ja määruse (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) muutmine

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

MUUDATUSETTEPANEKUD 479–485 - Arvamuse projekt Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

PROTOKOLL - Teisipäev, 28. aprill 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Neljapäev, 30. aprill 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Neljapäev, 7. mai 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Esmaspäev, 11. mai 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Kolmapäev, 20. mai 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Teisipäev, 2. juuni 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–302 - Raporti projekt Euroopa metsastrateegia – edasised sammud

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

MUUDATUSETTEPANEKUD 303–482 - Raporti projekt Euroopa metsastrateegia – edasised sammud

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa andmestrateegia kohta

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsuse osas

05-06-2020 AGRI_PR(2020)652324 PE652.324v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 11. juuni 2020

05-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-11_1 PE652.644v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–135 - Arvamuse projekt ELi õigusraamistik ELi põhjustatava ülemaailmse raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks

04-06-2020 AGRI_AM(2020)652511 PE652.511v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

ARVAMUS ELi rolli kohta maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ARVAMUSE PROJEKT uue ELi-Aafrika strateegia ja partnerluse kohta kestliku ja kaasava arengu nimel

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652519 PE652.519v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ARVAMUSE PROJEKT ELi säästva turismi strateegia väljatöötamise kohta

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652559 PE652.559v01-00 AGRI
Marlene MORTLER

ARVAMUSE PROJEKT uue Euroopa VKEde strateegia kohta

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652568 PE652.568v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 2. juuni 2020

27-05-2020 AGRI_OJ(2020)06-02_1 PE652.508v01-00 AGRI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 26. mai 2020

19-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-26_1 PE652.401v01-00 AGRI

ARVAMUSE PROJEKT kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

14-05-2020 AGRI_PA(2020)650723 PE650.723v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 20. mai 2020

13-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-20_1 PE652.286v01-00 AGRI

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)

06-05-2020 AGRI_PA(2020)650646 PE650.646v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 11. mai 2020

06-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-11_1 PE650.679v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 16–272 - Arvamuse projekt Õiglase ülemineku fondi asutamine

05-05-2020 AGRI_AM(2020)650653 PE650.653v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 7. mai 2020

04-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-07_1 PE650.640v01-00 AGRI

ARVAMUSE PROJEKT soovitustega komisjonile ELi õigusraamistiku kohta ELi põhjustatava ülemaailmse raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks

28-04-2020 AGRI_PA(2020)650488 PE650.488v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 30. aprill 2020

24-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-30_1 PE650.550v01-00 AGRI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 28. aprill 2020

23-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-27_1 PE650.531v01-00 AGRI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 15. aprill 2020

08-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-15_1 PE650.409v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–108 - Arvamuse projekt Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja taastamiseks

02-04-2020 AGRI_AM(2020)650344 PE650.344v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648613 PE648.613v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ARVAMUSE PROJEKT ELi eeskirjade mõju kohta töötajate ja teenuste vabale liikumisele: ELi-sisene tööjõu liikuvus kui vahend, mis aitab tööjõuturu vajadusi ja oskusi vastavusse viia

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648630 PE648.630v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648511 PE648.511v01-00 AGRI
Norbert LINS

Arvamus mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava kehtestamise kohta, et luua turvavõrk ELi programmidest toetuse saajate kaitsmiseks

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648638 PE648.638v01-00 AGRI
Norbert LINS

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 12. märts 2020

12-03-2020 AGRI_OJ(2020)03-12_1 PE648.484v02-00 AGRI

PROTOKOLL - Esmaspäev, 17. veebruar 2020 - Teisipäev, 18. veebruar 2020

05-03-2020 AGRI_PV(2020)02-17-1 PE648.355v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 106–314 - Raporti projekt ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648383 PE648.383v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

MUUDATUSETTEPANEKUD 315–506 - Raporti projekt ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648384 PE648.384v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

RAPORTI PROJEKT Euroopa metsastrateegia – edasised sammud

25-02-2020 AGRI_PR(2020)645118 PE645.118v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

MUUDATUSETTEPANEKUD 15–67 - Arvamuse projekt Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

25-02-2020 AGRI_AM(2020)648380 PE648.380v01-00 AGRI
Bronis ROPĖ

ARVAMUSE PROJEKT ulatuslikumate ELi meetmete kohta maailma metsade kaitseks ja taastamiseks

24-02-2020 AGRI_PA(2020)648361 PE648.361v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

PROTOKOLL - Kolmapäev, 22. jaanuar 2020 - Neljapäev, 23. jaanuar 2020

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00 AGRI

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00 AGRI
Bronis ROPĖ

ARVAMUS konkurentsipoliitika 2019. aasta aruande kohta

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal

28-01-2020 AGRI_PR(2020)646753 PE646.753v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

Arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00 AGRI
Mairead McGUINNESS

PROTOKOLL - Kolmapäev, 4. detsember 2019 - Neljapäev, 5. detsember 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00 AGRI

PROTOKOLL - Teisipäev, 5. november 2019

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Esmaspäev, 18. november 2019

19-12-2019 AGRI_PV(2019)11-18-1 PE644.773v01-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 129 - Draft opinion Competition policy - annual report 2019 EN

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

ARVAMUSE PROJEKT konkurentsipoliitika 2019. aasta aruande kohta

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 18. november 2019

11-11-2019 AGRI_OJ(2019)11-18_1 PE643.163v01-00 AGRI

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00 AGRI
Zbigniew KUŹMIUK

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse, sõlmimise kohta

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00 AGRI
Herbert DORFMANN

PROTOKOLL - Kolmapäev, 25. september 2019

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00 AGRI