Please fill this field

Viimased dokumendid

Mõned dokumendid ei pruugi teie valitud keeles kättesaadavad olla. Sellisel juhul pakutakse teile automaatselt teist versiooni. Asendusversioonile osutab vastav ikoon. (e.g.: FR ).

OPINION on old continent growing older – possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

OPINION on a European strategy for data EN

20-10-2020 AGRI_AD(2020)652570 PE652.570v02-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

AMENDMENTS 1 - 102 - Draft opinion New Circular Economy Action Plan EN

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658983 PE658.983v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

AMENDMENTS 1 - 74 - Draft opinion Reversing demographic trends in EU regions using cohesion policy instruments EN

16-10-2020 AGRI_AM(2020)658985 PE658.985v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 15. oktoober 2020

15-10-2020 CONT_OJ(2020)10-15_2 PE658.910v02-00 AGRI CONT ENVI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 12. oktoober 2020

06-10-2020 AGRI_OJ(2020)10-12_1 PE658.864v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–101 - Arvamuse projekt ELi eeskirjade mõju töötajate ja teenuste vabale liikumisele: ELi-sisene tööjõu liikuvus kui vahend, mis aitab tööjõuturu vajadusi ja oskusi vastavusse viia

01-10-2020 AGRI_AM(2020)650469 PE650.469v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–97 - Arvamuse projekt Vana mandri vananemine ning 2020. aasta järgse vananemispoliitikaga seotud võimalused ja probleemid

30-09-2020 AGRI_AM(2020)658730 PE658.730v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

ARVAMUS soovitustega komisjonile ELi õigusraamistiku kohta ELi põhjustatava ülemaailmse raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

ARVAMUS uue Euroopa VKEde strateegia kohta

24-09-2020 AGRI_AD(2020)652568 PE652.568v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

ARVAMUS Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta

24-09-2020 AGRI_AD(2020)653892 PE653.892v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 AGRI_AB(2020)657500 PE657.500v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ARVAMUSE PROJEKT uue ringmajanduse tegevuskava kohta

22-09-2020 AGRI_PA(2020)657453 PE657.453v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

ARVAMUSE PROJEKT ELi piirkondade demograafiliste trendide muutmise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahendite abil

18-09-2020 AGRI_PA(2020)657414 PE657.414v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

PROTOKOLL - Neljapäev, 11. juuni 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Esmaspäev, 22. juuni 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Kolmapäev, 15. juuli 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–68 - Arvamuse projekt ELi säästva turismi strateegia väljatöötamine

14-09-2020 AGRI_AM(2020)657301 PE657.301v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

RAPORT Euroopa metsastrateegia kohta – edasised sammud

11-09-2020 A9-0154/2020 PE645.118v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ARVAMUS uue ELi-Aafrika strateegia ja partnerluse kohta kestliku ja kaasava arengu nimel

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ARVAMUSE PROJEKT vana mandri vananemise ning 2020. aasta järgse vananemispoliitikaga seotud võimaluste ja probleemide kohta

07-09-2020 AGRI_PA(2020)657234 PE657.234v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 69 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod

28-08-2020 AGRI_AM(2020)655968 PE655.968v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 2. september 2020

27-08-2020 AGRI_OJ(2020)09-02_1 PE655.951v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Esmaspäev, 6. juuli 2020 - Teisipäev, 7. juuli 2020

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

ARVAMUS kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 15. juuli 2020

08-07-2020 AGRI_OJ(2020)07-15_1 PE654.099v01-00 AGRI

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve kohta – kõik jaod

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–23 - Raporti projekt Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsus ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsus

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–88 - Arvamuse projekt Euroopa andmestrateegia

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

PROTOKOLL - Kolmapäev, 15. aprill 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–86 - Arvamuse projekt Uus Euroopa VKEde strateegia

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–106 - Arvamuse projekt Uus ELi-Aafrika strateegia – partnerlus kestliku ja kaasava arengu nimel

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

PROTOKOLL - Teisipäev, 26. mai 2020

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–58 - Arvamuse projekt Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa juhtrolli tagamise kohta digiajastul ja tehisintellekti käsitleva Euroopa lähenemisviisi kohta

16-06-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v01-00 AGRI
Ivo HRISTOV

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 22. juuni 2020

16-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-22_1 PE653.827v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 32–242 - Arvamuse projekt Kliimaneutraalsuse saavutamise raamistiku kehtestamine ja määruse (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) muutmine

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

MUUDATUSETTEPANEKUD 243–478 - Arvamuse projekt Kliimaneutraalsuse saavutamise raamistiku kehtestamine ja määruse (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus) muutmine

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

MUUDATUSETTEPANEKUD 479–485 - Arvamuse projekt Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

PROTOKOLL - Teisipäev, 28. aprill 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Neljapäev, 30. aprill 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Neljapäev, 7. mai 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Esmaspäev, 11. mai 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Kolmapäev, 20. mai 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

PROTOKOLL - Teisipäev, 2. juuni 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–302 - Raporti projekt Euroopa metsastrateegia – edasised sammud

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

MUUDATUSETTEPANEKUD 303–482 - Raporti projekt Euroopa metsastrateegia – edasised sammud

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa andmestrateegia kohta

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ Ukrainas teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamiste samaväärsuse ning Ukrainas kasvatatud teraviljaseemne samaväärsuse osas

05-06-2020 AGRI_PR(2020)652324 PE652.324v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 11. juuni 2020

05-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-11_1 PE652.644v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–135 - Arvamuse projekt ELi õigusraamistik ELi põhjustatava ülemaailmse raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks

04-06-2020 AGRI_AM(2020)652511 PE652.511v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

ARVAMUS ELi rolli kohta maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ARVAMUSE PROJEKT uue ELi-Aafrika strateegia ja partnerluse kohta kestliku ja kaasava arengu nimel

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652519 PE652.519v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ARVAMUSE PROJEKT ELi säästva turismi strateegia väljatöötamise kohta

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652559 PE652.559v01-00 AGRI
Marlene MORTLER

ARVAMUSE PROJEKT uue Euroopa VKEde strateegia kohta

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652568 PE652.568v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 2. juuni 2020

27-05-2020 AGRI_OJ(2020)06-02_1 PE652.508v01-00 AGRI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 26. mai 2020

19-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-26_1 PE652.401v01-00 AGRI

ARVAMUSE PROJEKT kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

14-05-2020 AGRI_PA(2020)650723 PE650.723v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 20. mai 2020

13-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-20_1 PE652.286v01-00 AGRI

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)

06-05-2020 AGRI_PA(2020)650646 PE650.646v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 11. mai 2020

06-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-11_1 PE650.679v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 16–272 - Arvamuse projekt Õiglase ülemineku fondi asutamine

05-05-2020 AGRI_AM(2020)650653 PE650.653v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 7. mai 2020

04-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-07_1 PE650.640v01-00 AGRI

ARVAMUSE PROJEKT soovitustega komisjonile ELi õigusraamistiku kohta ELi põhjustatava ülemaailmse raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks

28-04-2020 AGRI_PA(2020)650488 PE650.488v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 30. aprill 2020

24-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-30_1 PE650.550v01-00 AGRI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 28. aprill 2020

23-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-27_1 PE650.531v01-00 AGRI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 15. aprill 2020

08-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-15_1 PE650.409v01-00 AGRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–108 - Arvamuse projekt Ulatuslikumad ELi meetmed maailma metsade kaitseks ja taastamiseks

02-04-2020 AGRI_AM(2020)650344 PE650.344v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648613 PE648.613v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ARVAMUSE PROJEKT ELi eeskirjade mõju kohta töötajate ja teenuste vabale liikumisele: ELi-sisene tööjõu liikuvus kui vahend, mis aitab tööjõuturu vajadusi ja oskusi vastavusse viia

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648630 PE648.630v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648511 PE648.511v01-00 AGRI
Norbert LINS