Üldotsing

Otsi

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse, sõlmimise kohta

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

PROTOKOLL - Kolmapäev, 25. september 2019

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00
AGRI

 

PROTOKOLL - Teisipäev, 8. oktoober 2019

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-08-1 PE641.440v01-00
AGRI

 

PROTOKOLL - Teisipäev, 1. oktoober 2019

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-01-1 PE641.441v01-00
AGRI

 

PROTOKOLL - Esmaspäev, 7. oktoober 2019 - Teisipäev, 8. oktoober 2019

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-07-1 PE641.452v01-00
AGRI

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–2 - Arvamuse projekt ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) liidu nimel sõlmimise kohta

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642868 PE642.868v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - Arvamuse projekt nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse liidu nimel kokkuleppe sõlmimist Ameerika Ühendriikidega 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 617/2009 (millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot) ettenähtud tariifikvoodi osa eraldamise kohta Ameerika Ühendriikidele

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642869 PE642.869v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

PROTOKOLL - Teisipäev, 23. juuli 2019

24-09-2019 AGRI_PV(2019)07-22-1 PE641.078v02-00
AGRI

 

ARVAMUSE PROJEKT nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse liidu nimel kokkuleppe sõlmimist Ameerika Ühendriikidega 13. juuli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 617/2009 (millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot) ettenähtud tariifikvoodi osa eraldamise kohta Ameerika Ühendriikidele

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 11-10-2019