Tervitussõnad

© European Parliament
Tere tulemast petitsioonikomisjoni veebisaidile, kust leiate teavet petitsioonikomisjoni tegevuse kohta Euroopa Liidu kodanike ja elanike huvide kaitsel.

Petitsioonikomisjon on sillaks ELi kodanike ja ELi institutsioonide vahel. ELi aluslepingutega on kõigile Euroopa kodanikele tagatud õigus kirjutada Euroopa Parlamendile oma igapäevaelu probleemidest, kui need küsimused kuuluvad Euroopa Liidu tegevusvaldkondadesse.

Petitsioonikomisjoni esimehena pean oluliseks seda, et kodanike kogemusi seoses ELi õigusaktidega paremini ära kasutada. Nendest kogemustest võib olla meile kui seadusandjatele kasu ja neid tuleks edaspidi õigusloomes arvesse võtta.

Petitsioonikomisjoni oluliseks ülesandeks on ka aidata tuvastada probleeme ELi õiguse rakendamisel liikmesriikides.

Peame tagama, et kõik ELi õigusaktidega loodud õigused ja võimalused viidaks ellu kõigi ELi kodanike hüvanguks.

Cecilia Wikström