Koosolekute ajakava

Siit leiate parlamendikomisjonide tegevusega seotud kavandatud koosolekud koosoleku liigi järgi. Olemas on ka pikaajaline kalender.

Lisateavet leiate koosoleku dokumentidest.

Eelarvekontrollikomisjon

12-11-2019

09:00

Brüssel : JAN - 6Q2

+ Korraline koosolek

12-11-2019

14:30

Brüssel : JAN - 6Q2

+ Korraline koosolek

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

12-11-2019

09:00

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek

12-11-2019

14:30

Brüssel : JAN - 2Q2

+ Korraline koosolek

Kalanduskomisjon

12-11-2019

09:00

Brüssel : ASP - A1G-3

+ Korraline koosolek

12-11-2019

14:30

Brüssel : ASP - A1G-3

+ Korraline koosolek

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

12-11-2019

09:00

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

12-11-2019

14:30

Brüssel : JAN - 4Q2

+ Korraline koosolek

Petitsioonikomisjon

12-11-2019

09:00

Brüssel : PHS - P1A002

+ Korraline koosolek

12-11-2019

14:30

Brüssel : PHS - P1A002

+ Korraline koosolek

Inimõiguste allkomisjon

12-11-2019

09:00

Brüssel : JAN - 4Q1

+ Korraline koosolek

12-11-2019

10:00

Brüssel : JAN - 4Q1

+ Korraline koosolek

12-11-2019

15:30

Brüssel : JAN - 4Q1

+ Korraline koosolek

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

12-11-2019

09:00

Brüssel : ASP - A3E-2

+ Korraline koosolek

12-11-2019

14:30

Brüssel : ASP - A3E-2

+ Korraline koosolek

12-11-2019

15:30

Brüssel : ASP - A3E-2

+ Korraline koosolek

Põhiseaduskomisjon

12-11-2019

11:30

Brüssel : ASP - A3G-3

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

12-11-2019

14:30

Brüssel : ASP - A3G-3

+ Korraline koosolek

+ KORRALINE KOOSOLEK

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

12-11-2019

15:45

Brüssel : PHS - P3C050

+ Korraline koosolek

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

18-11-2019

14:30

Brüssel : JAN - 6Q2

+ Korraline koosolek