Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Euroopa Liidu finantshuvide kaitse – pettuste tõkestamine – 2018. aasta aruanne

2019/2128(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
CONT

Joachim KUHS [ID]

vastutav komisjon

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne

2019/2127(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

vastutav komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

2019/2055(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

vastutav komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament

2019/2056(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

vastutav komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

2019/2057(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastutav komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Kohus

2019/2058(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastutav komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Kontrollikoda

2019/2059(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastutav komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2019/2060(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastutav komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Regioonide Komitee

2019/2061(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastutav komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ombudsman

2019/2062(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastutav komisjon