Arvamuse projektid


Arvamuse projekt on dokument, mille koostab arvamuse koostajaks määratud parlamendiliige ning esitab nõuandvale komisjonile, kes võib seda muuta ja kus see pannakse hääletusele.
Seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt Euroopa Komisjoni seadusandliku ettepaneku kohta esitatavate muudatusettepanekutena ja sellele lisatakse vajaduse korral lühiselgitus. Muude kui seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt ettepanekutena, mis vastuvõtmise korral edastatakse raporti koostamise eest vastutavale komisjonile nende lisamiseks raportisse. Sellelt lehelt leiate arvamuse projektid enne nende hääletust nõuandvas komisjonis.
Kõik kättesaadavad arvamuse projektid leiate otsingu abil.

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643078 PE643.078v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643080 PE643.080v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643082 PE643.082v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643083 PE643.083v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

ARVAMUSE PROJEKT Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643084 PE643.084v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

ARVAMUSE PROJEKT Eurojusti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643085 PE643.085v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643086 PE643.086v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643087 PE643.087v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643088 PE643.088v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643089 PE643.089v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-12-2019