Viimased uudised

Subcommittee on Human Rights

05-11-2019 - 16:36
Maria Arena

Tähtsündmused

Viimased pressiteated

  Book your interview slot with 2018 Sakharov Prize laureate Oleg Sentsov

11-11-2019
DROI

Parliament will hold an award ceremony on 26 November for last year’s Sakharov Prize laureate Oleg Sentsov, recently released from a Russian prison.

 

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

Dokumente ei leitud

Tervitussõnad

Maria Arena

Tere tulemast Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni veebilehele.

Tänases maailmas, kus rahvusvahelist inimõigustealast õigust pidevalt rikutakse, on Euroopa Liit oma sise- ja välispoliitikas jätkuvalt kindlalt pühendunud inimõiguste universaalsuse kaitsele ja edendamisele.

Euroopa Parlament ja selle inimõiguste allkomisjon (DROI) suurendavad teadlikkust konkreetsetest inimõigustega seotud olukordadest, teevad koostööd paljude partneritega ja jälgivad inimõiguste järgimist ELi välistegevuses, pöörates eelkõige tähelepanu kooskõla tagamisele kõigi liidu välispoliitika valdkondade (nt kaubandus-, varjupaiga- ja rändepoliitika) ja inimõiguste poliitika vahel.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid