Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 17. veebruar 2020

07-02-2020 CJ16_OJ(2020)02-17_1 PE647.054v01-00
ECON BUDG

 

  OPINION on the financial activities of the European Investment Bank – annual report 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00
ECON

Bas EICKHOUT

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 17. veebruar 2020 - Teisipäev, 18. veebruar 2020

07-02-2020 ECON_OJ(2020)02-17_1 PE647.084v01-00
ECON

 

RAPORTI PROJEKT ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta

06-02-2020 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v02-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 09-01-2020

PROTOKOLL - Kolmapäev, 22. jaanuar 2020 - Neljapäev, 23. jaanuar 2020

29-01-2020 ECON_PV(2020)01-22-1 PE646.917v01-00
ECON

 

RAPORT Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruande kohta

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 6. veebruar 2020

28-01-2020 ECON_OJ(2020)02-06_1 PE646.944v01-00
ECON

 

ARVAMUS Euroopa Pangandusjärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

ARVAMUS Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

ARVAMUS Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

27-01-2020 ECON_AD(2020)643141 PE643.141v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK