Please fill this field

Viimased dokumendid

Mõned dokumendid ei pruugi teie valitud keeles kättesaadavad olla. Sellisel juhul pakutakse teile automaatselt teist versiooni. Asendusversioonile osutab vastav ikoon. (e.g.: FR ).

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Just Transition Fund EN

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Alexandr VONDRA

DRAFT OPINION on Cohesion policy and regional environment strategies in the fight against climate change EN

01-07-2020 ENVI_PA(2020)653872 PE653.872v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

OPINION on maximising the energy efficiency potential of the EU’s building stock EN

29-06-2020 ENVI_AD(2020)650506 PE650.506v02-00 ENVI
Maria SPYRAKI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 2. juuli 2020

29-06-2020 ENVI_OJ(2020)07-02_1 PE654.004v01-00 ENVI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 29. juuni 2020

25-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-29_1 PE653.983v01-00 ENVI

OPINION on the European Forest Strategy - The Way Forward EN

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 25. juuni 2020

23-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-25_1 PE653.887v01-00 ENVI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 22. juuni 2020

18-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-22_1 PE653.857v01-00 ENVI

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 282/2014

17-06-2020 ENVI_PR(2020)653803 PE653.803v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL elanikkonnakaitse mehhanismi kohta

16-06-2020 ENVI_PR(2020)652637 PE652.637v01-00 ENVI
Nikos ANDROULAKIS

RAPORTI PROJEKT soovitustega komisjonile ELi õigusraamistiku kohta ELi põhjustatava ülemaailmse raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks

15-06-2020 ENVI_PR(2020)652351 PE652.351v02-00 ENVI
Delara BURKHARDT

PROTOKOLL - Teisipäev, 21. aprill 2020

11-06-2020 ENVI_PV(2020)04-21-1 PE650.523v01-00 ENVI

AMENDMENTS 1 - 173 - Draft opinion Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

11-06-2020 ENVI_AM(2020)652646 PE652.646v01-00 ENVI
Adam JARUBAS

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 16. juuni 2020

11-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-16_1 PE653.780v01-00 ENVI

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta – kõik jaod

10-06-2020 ENVI_PA(2020)653750 PE653.750v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMENDMENTS 1 - 181 - Draft opinion Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal EN

09-06-2020 ENVI_AM(2020)650680 PE650.680v01-00 ENVI
Petros KOKKALIS

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa uue tööstusstrateegia kohta

08-06-2020 ENVI_PA(2020)652353 PE652.353v01-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

AMENDMENTS 54 - 1094 - Draft report Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652555 PE652.555v01-00 ENVI
Jytte GUTELAND

AMENDMENTS 1 - 329 - Draft report Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652627 PE652.627v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

AMENDMENTS 330 - 674 - Draft report Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652628 PE652.628v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

AMENDMENTS 675 - 746 - Draft report Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652629 PE652.629v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

AMENDMENTS 1-69 - Draft opinion on towards a sustainable single market for business and consumers EN

05-06-2020 ENVI_AM(2020)647121 PE647.121v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

AMENDMENTS 675 - 696 - Draft opinion Establishing the Just Transition Fund EN

03-06-2020 ENVI_AM(2020)650633 PE650.633v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

AMENDMENTS 38 - 285 - Draft opinion Establishing the Just Transition Fund EN

03-06-2020 ENVI_AM(2020)650732 PE650.732v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

AMENDMENTS 286 - 674 - Draft opinion Establishing the Just Transition Fund EN

03-06-2020 ENVI_AM(2020)652279 PE652.279v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 8. juuni 2020

03-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-08_1 PE652.603v01-00 ENVI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 4. juuni 2020

02-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-04_1 PE652.546v01-00 ENVI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Reede, 5. juuni 2020

02-06-2020 ENVI_OJ(2020)06-05_1 PE652.571v01-00 ENVI

PROTOKOLL - Neljapäev, 5. märts 2020

27-05-2020 ENVI_PV(2020)03-05-1 PE650.672v01-00 ENVI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–116 - Arvamuse projekt Kliimamuutuste mõju arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele

27-05-2020 ENVI_AM(2020)652443 PE652.443v01-00 ENVI
Mick WALLACE

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 28. mai 2020

19-05-2020 CJ36_OJ(2020)05-28_1 PE652.400v01-00 ECON ENVI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 28. mai 2020

19-05-2020 ENVI_OJ(2020)05-28_1 PE652.399v01-00 ENVI

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088

18-05-2020 CJ36_PR(2020)652329 PE652.329v01-00 ECON ENVI
Bas EICKHOUT Sirpa PIETIKÄINEN

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

15-05-2020 ENVI_AD(2020)652333 PE652.333v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 18. mai 2020

14-05-2020 ENVI_OJ(2020)05-18_1 PE652.311v01-00 ENVI

AMENDMENTS 1 - 128 - Draft opinion Maximising the energy efficiency potential of the EU building stock EN

13-05-2020 ENVI_AM(2020)650699 PE650.699v01-00 ENVI
Maria SPYRAKI

AMENDMENTS 1 - 420 - Draft report Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests EN

08-05-2020 ENVI_AM(2020)650715 PE650.715v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

ARVAMUSE PROJEKT liikumise kohta kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks

07-05-2020 ENVI_PA(2020)647120 PE647.120v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 11. mai 2020

07-05-2020 ENVI_OJ(2020)05-11_1 PE650.697v01-00 ENVI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 12. mai 2020

07-05-2020 ENVI_OJ(2020)05-12_1 PE650.698v01-00 ENVI

PROTOKOLL - Esmaspäev, 17. veebruar 2020 - Teisipäev, 18. veebruar 2020

05-05-2020 ENVI_PV(2020)02-17-1 PE648.325v01-00 ENVI

Arvamus soovituste kohta läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

05-05-2020 ENVI_AL(2020)650458 PE650.458v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)

04-05-2020 ENVI_PR(2020)648563 PE648.563v02-00 ENVI
Jytte GUTELAND

ARVAMUSE PROJEKT kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

04-05-2020 ENVI_PA(2020)650586 PE650.586v01-00 ENVI
Petros KOKKALIS

RAPORTI PROJEKT ravimite nappuse ja tekkiva probleemi lahendamise kohta

30-04-2020 ENVI_PR(2020)650394 PE650.394v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

AMENDMENTS 52 - 225 - Draft opinion Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

30-04-2020 ENVI_AM(2020)650512 PE650.512v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 4. mai 2020

30-04-2020 ENVI_OJ(2020)05-04_1 PE650.538v02-00 ENVI

AMENDMENTS 1 - 263 - Draft opinion The European Forest Strategy - The Way Forward EN

30-04-2020 ENVI_AM(2020)650588 PE650.588v01-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

AMENDMENTS 1 - 366 - Draft motion for a resolution A chemicals strategy for sustainability EN

28-04-2020 ENVI_AM(2020)647043 PE647.043v01-00 ENVI
Frédérique RIES Sven GIEGOLD Maria ARENA Anja HAZEKAMP Maria SPYRAKI Danilo Oscar LANCINI Pietro FIOCCHI

ARVAMUSE PROJEKT soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta

28-04-2020 ENVI_PA(2020)648284 PE648.284v01-00 ENVI
Adam JARUBAS

PROTOKOLL - Kolmapäev, 4. märts 2020

28-04-2020 ENVI_PV(2020)03-04-1 PE648.465v01-00 ENVI

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

28-04-2020 ENVI_PA(2020)650356 PE650.356v03-00 ENVI
Alexandr VONDRA

AMENDMENTS 367 - 422 - Draft motion for a resolution A chemicals strategy for sustainability EN

28-04-2020 ENVI_AM(2020)650516 PE650.516v01-00 ENVI
Frédérique RIES Sven GIEGOLD Maria ARENA Anja HAZEKAMP Maria SPYRAKI Danilo Oscar LANCINI Pietro FIOCCHI

ARVAMUSE PROJEKT kliimamuutuste mõju kohta arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele

28-04-2020 ENVI_PA(2020)650533 PE650.533v01-00 ENVI
Mick WALLACE

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta

22-04-2020 ENVI_PR(2020)650390 PE650.390v01-00 ENVI
Simona BONAFÈ

Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

20-04-2020 ENVI_AL(2020)648615 PE648.615v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ARVAMUSE PROJEKT ELi hoonete energiatõhususe potentsiaali suurendamise kohta

20-04-2020 ENVI_PA(2020)650506 PE650.506v01-00 ENVI
Maria SPYRAKI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 21. aprill 2020

16-04-2020 ENVI_OJ(2020)04-21_1 PE650.481v01-00 ENVI

ARVAMUSE PROJEKT tehniliste ja operatiivmeetmete kohta meretranspordi tõhusamaks ja puhtamaks muutmiseks

14-04-2020 ENVI_PA(2020)650358 PE650.358v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

AMENDMENTS 12 - 64 - Draft opinion Establishment of the Reform Support Programme EN

01-04-2020 ENVI_AM(2020)648644 PE648.644v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

RAPORTI PROJEKT ulatuslikumate ELi meetmete kohta maailma metsade kaitseks ja taastamiseks

24-03-2020 ENVI_PR(2020)648567 PE648.567v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

AMENDMENTS 35 - 159 - Draft report Global data collection system for ship fuel oil consumption data EN

20-03-2020 ENVI_AM(2020)648521 PE648.521v01-00 ENVI
Jutta PAULUS

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse reformide tugiprogramm

12-03-2020 ENVI_PA(2020)646895 PE646.895v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOLL - Esmaspäev, 3. veebruar 2020

09-03-2020 ENVI_PV(2020)02-03-1 PE647.122v01-00 ENVI

PROTOKOLL - Neljapäev, 13. veebruar 2020

09-03-2020 ENVI_PV(2020)02-13-1 PE648.297v01-00 ENVI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 4. märts 2020

27-02-2020 ENVI_OJ(2020)03-04_1 PE648.395v01-00 ENVI

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 5. märts 2020

25-02-2020 ENVI_OJ(2020)03-05_1 PE648.393v01-00 ENVI

PROTOKOLL - Neljapäev, 23. jaanuar 2020

24-02-2020 CJ36_PV(2020)01-23-1 PE646.978v01-00 ECON ENVI

AMENDMENTS 1 - 76 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

21-02-2020 ENVI_AM(2020)646876 PE646.876v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa metsastrateegia kohta – edasised sammud

19-02-2020 ENVI_PA(2020)646939 PE646.939v01-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2020. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

17-02-2020 ENVI_AD(2020)646764 PE646.764v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, nõukogu määruseid (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 1967/2006 ja (EÜ) nr 1005/2008 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1139 kalanduskontrolli osas

12-02-2020 ENVI_PA(2020)647141 PE647.141v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 13. veebruar 2020

04-02-2020 ENVI_OJ(2020)02-13_1 PE647.035v01-00 ENVI

AMENDMENTS 11 - 101 - Draft report Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information EN

30-01-2020 ENVI_AM(2020)646951 PE646.951v01-00 ENVI
Esther de LANGE

AMENDMENTS 1 - 258 - Draft motion for a resolution Strategic approach to pharmaceuticals in the environment EN

30-01-2020 ENVI_AM(2020)646955 PE646.955v01-00 ENVI
Kateřina KONEČNÁ Cristian-Silviu BUŞOI Jan HUITEMA Michèle RIVASI Joanna KOPCIŃSKA Günther SIDL Simona BALDASSARRE