Viimased uudised

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

21-01-2020 - 14:37
ENVI Koosolek
21-01-2020 - 09:06
ENVI Koosolek
20-01-2020 - 15:06
ENVI Koosolek

Tervitussõnad

Pascal CANFIN

Tere tulemast keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse (ENVI) komisjoni veebisaidile!

76-liikmeline ENVI-komisjon on praegu Euroopa Parlamendi üks suurimaid komisjone. See on märgilise tähendusega ja näitab selgelt, et EL peab võitlema kliimamuutuste vastu senisest jõudsamalt ja seadma kõrgemaid eesmärke.

Käesoleval ametiajal tegeleme õigusraamistiku loomisega selleks, et Euroopa jõuaks 2050. aastaks CO2-neutraalsuseni. Tahame pakkuda kõigile Euroopa kodanikele ambitsioonikat rohelist kokkulepet, et toimuks hädavajalik üleminek keskkonnahoidlikumale majandusele. Me tagame, et see üleminek on õiglane ning et sellest saavad kasu kõik kodanikud.

Jätkame tööd ka muude poliitiliste prioriteetidega, mille seas on näiteks bioloogiline mitmekesisus, ringmajandus, rahvatervis, toiduohutus, õhu ja vee kvaliteet ning kemikaalide ja pestitsiidide kasutamine. Samuti jälgime tähelepanelikult heakskiidetud poliitika rakendamist.

Leiate siit veebisaidilt meie komisjoni tegevuse kohta rohkesti teavet. Luban tagada maksimaalse läbipaistvuse, et kodanikud meie tööd paremini mõistaksid ja selles laiemalt osaleksid.

Pascal Canfin

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid