Üldotsing

Otsi

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 4. detsember 2019 - Neljapäev, 5. detsember 2019

04-12-2019 FEMM_OJ(2019)12-04_1 PE644.748v02-00
FEMM

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–20 - Arvamuse projekt 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–209 - Resolutsiooni ettepaneku projekt Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD25) (Nairobi tippkohtumine)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00
FEMM

Evelyn REGNER

PROTOKOLL - Kolmapäev, 4. september 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00
FEMM

 

PROTOKOLL - Esmaspäev, 23. september 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00
FEMM

 

PROTOKOLL - Esmaspäev, 30. september 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00
FEMM

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 26 - Arvamuse projekt 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Arvamus inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva 2018. aasta aruande kohta

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00
FEMM

Evelyn REGNER - President

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 18. november 2019

05-11-2019 FEMM_OJ(2019)11-18_1 PE643.065v01-00
FEMM

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 6. november 2019

24-10-2019 FEMM_OJ(2019)11-06_1 PE642.945v01-00
FEMM