Üldotsing

Otsi

TEATIS LIIKMETELE Isikustamata andmete vaba liikumist käsitleva määruse (EL) 2018/1807 rakendamise õigusliku kontrolli aeg

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

TEATIS LIIKMETELE Raadioseadmete direktiivi (2014/53/EL) rakendamise õigusliku kontrolli aeg

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO

 

PROTOKOLL - Teisipäev, 8. oktoober 2019

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00
IMCO

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 8. oktoober 2019

04-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-08_1 PE641.377v01-00
ITRE IMCO ECON

 

PROTOKOLL - Kolmapäev, 25. september 2019 - Neljapäev, 26. september 2019

04-10-2019 IMCO_PV(2019)09-25-1 PE641.286v01-00
IMCO

 

PROTOKOLL - Esmaspäev, 2. september 2019 - Teisipäev, 3. september 2019

23-09-2019 IMCO_PV(2019)09-02-1 PE641.150v02-00
IMCO

 

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00
IMCO

Svenja HAHN

PROTOKOLL - Kolmapäev, 24. juuli 2019

28-08-2019 IMCO_PV(2019)07-24-1 PE639.849v01-00
IMCO

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–29 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

25-07-2019 IMCO_AM(2019)639809 PE639.809v01-00
IMCO

Svenja HAHN

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

22-07-2019 IMCO_PA(2019)639801 PE639.801v02-00
IMCO

Svenja HAHN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 25-07-2019