Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 57 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

06-09-2019 ITRE_AM(2019)641091 PE641.091v01-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN

EELARVE MUUDATUSETTEPANEKUD 2020. aasta eelarve

28-08-2019 ITRE_AB(2019)640624 PE640.624v01-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN