Üldotsing

Otsi

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  MINUTES - Thursday, 9 January 2020

26-02-2020 LIBE_PV(2020)01-09-1 PE645.117v02-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

24-02-2020 LIBE_PV(2019)12-02-1 PE644.868v01-00
LIBE

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 19. veebruar 2020 - Neljapäev, 20. veebruar 2020

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

PÄEVAKORRA PROJEKT - Kolmapäev, 19. veebruar 2020

18-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_2 PE648.295v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Thursday, 6 February 2020

17-02-2020 LIBE_PV(2020)02-06-1 PE647.062v01-00
LIBE

 

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

12-02-2020 LIBE_AM(2020)647140 PE647.140v01-00
LIBE

Petar VITANOV

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 20. veebruar 2020

11-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-20_1 PE647.039v01-00
LIBE

 

RAPORTI PROJEKT mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga

10-02-2020 LIBE_PR(2020)647041 PE647.041v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 20-02-2020

RAPORTI PROJEKT põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus käsitleva 2018.–2019. aasta aruande kohta

03-02-2020 LIBE_PR(2020)646996 PE646.996v01-00
LIBE

Clare DALY

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 25-02-2020

PROTOKOLL - Esmaspäev, 9. detsember 2019

31-01-2020 LIBE_PV(2019)12-09-1 PE644.940v01-00
LIBE