Please fill this field

Koosolekute dokumendid

Juurdepääs koosolekute dokumentidele

Kõik tulevaste ja toimunud koosolekute dokumendid leiate ühest kohast. Valige komisjon ja seejärel koosoleku kuupäev, et saada nimekiri iga päevakorrapunktiga seotud dokumentidest kõigis saadaolevates keeltes. Dokumente võib avada otse brauseris, jagada e-posti teel või alla laadida ja salvestada.

Järgmised koosolekud

Väliskomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Päevakord


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
FEMM-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK

Päevakord


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Õiguskomisjon
Hearing on Women on Boards via remote participation


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
FEMM Committee meeting

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
AGRI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK. KAUGOSALUS

Päevakord

Kultuuri- ja hariduskomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Päevakord


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
REMOTE PARTICIPATION


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
REMOTE PARTICIPATION

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
KAUGOSALUS

Päevakord

Eelarvekomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
BUDG committee meeting

Päevakord

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Päevakord

Kalanduskomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

ERAKORRALINE KOOSOLEK
- Remote participation

Päevakord


Brüssel : ASP - A1G-3

ERAKORRALINE KOOSOLEK
- Remote participation

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
Remote participation

Päevakord

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Transpordi- ja turismikomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
TRAN Committee meeting on 23-24 September 2020 (remote participation)

Päevakord


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
TRAN Committee meeting on 23-24 September 2020 (remote participation)


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek
TRAN Committee meeting on 23-24 September 2020 (remote participation)

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Remote participation

Päevakord


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Remote participation


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Remote participation

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek
Remote participation

Päevakord

Põhiseaduskomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
AFCO committee meeting - with remote participation

Päevakord

Põhiseaduskomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
AFCO committee meeting - with remote participation

Päevakord

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

Korraline koosolek
Remote participation

Päevakord

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon


Brüssel : ASP - A3G-3

ERAKORRALINE KOOSOLEK
SEDE Subcommittee

Eelarvekomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
- Remote participation

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek
CONT committee meeting

Päevakord

Kalanduskomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

Korraline koosolek
PECH Committee meeting - remote participation

Päevakord


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek
PECH Committee meeting - remote participation

Kultuuri- ja hariduskomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

Korraline koosolek
REMOTE PARTICIPATION


Brüssel : JAN - 6Q1

Korraline koosolek
REMOTE PARTICIPATION

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Koordinaatorid
CONT remote coordinators' meeting

Väliskomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Extraordinary CONT meeting - remote participation


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
Extraordinary CONT meeting - remote participation

Arengukomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
with remote participation

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q1

Korraline koosolek