Please fill this field

Koosolekute dokumendid

Juurdepääs koosolekute dokumentidele

Kõik tulevaste ja toimunud koosolekute dokumendid leiate ühest kohast. Valige komisjon ja seejärel koosoleku kuupäev, et saada nimekiri iga päevakorrapunktiga seotud dokumentidest kõigis saadaolevates keeltes. Dokumente võib avada otse brauseris, jagada e-posti teel või alla laadida ja salvestada.

Järgmised koosolekud

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Päevakord

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
ENVI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK -KAUGOSALUS

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

EELARVEKONTROLLIKOMISJONI LIIKMED
TEHNILINE KOOSOLEK (KAUGOSALUS) OLAFI MÄÄRUSE LÄBIVAATAMISE KOHTA

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Päevakord

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
ENVI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK - KAUGOSALUS

Päevakord

Transpordi- ja turismikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
TRAN-KOMISJONI 8.JUUNI 2020.AASTA KOOSOLEK (KAUGOSALUS)

Päevakord

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
ENVI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK - KAUGOSALUS

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Põhiseaduskomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
AFCO-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK

Päevakord

Transpordi- ja turismikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
TRAN-KOMISJONI 8.JUUNI 2020.AASTA KOOSOLEK (KAUGOSALUS)

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
CONT-KOMISJONI KAUGKOOSOLEK

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS.AGRI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
- KAUGOSALUS

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS

Kalanduskomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
PECH-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK KAUGOSALUSE TEEL

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
KAUGOSALUS.AGRI-KOMISJONI ERAKORRALINE KOOSOLEK (LÕPPHÄÄLETUSE AVAMISEKS)