Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Müalgilise entsefalomüeliidi biomeditsiiniliste uuringute rahastamise taotlus

2020/2580(RSP) Resolutsioon aktuaalsel teemal – art 78, 81, 103, 108, 115
PETI

Dolors MONTSERRAT [PPE]

vastutav komisjon

Türgi – iga-aastane eduaruanne (2019)

2019/2176(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PETI

nõuandev komisjon

Soovitused läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

2020/2023(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PETI

nõuandev komisjon

Relvaekspordi aastaaruanne

2020/2003(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PETI

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada

2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu

2019/2213(BUD) Eelarvemenetlus
PETI

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada

Aruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019

2019/2199(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PETI

Yana TOOM [Renew]

nõuandev komisjon

Ebavõrdsuse vähendamine, keskendudes eelkõige palgavaesusele

2019/2188(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PETI

nõuandev komisjon

Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve 2017. ja 2018. aastal

2019/2132(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

nõuandev komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

2019/2055(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
PETI

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament

2019/2056(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
PETI

nõuandev komisjon - parlamendikomisjon otsustas arvamust mitte esitada