Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  REPORT on the proposal for the appointment of the Vice-Chair of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of a member of the Single Resolution Board

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the proposal for the appointment of the Executive Director of the European Banking Authority

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI

RAPORT ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitleva aastaaruande kohta

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

RAPORT ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta – aastaaruanne

11-12-2019 A9-0052/2019 PE641.445v03-00
AFET

Arnaud DANJEAN