Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta

20-11-2019 A9-0035/2019 PE643.245v01-00
BUDE

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

RAPORT Euroopa Ombudsmani 2018. aasta tegevusaruande kohta

18-11-2019 A9-0032/2019 PE639.781v02-00
PETI

Peter JAHR