Täiendavad analüüsid

See andmebaas sisaldab Euroopa Parlamendi uuringuteenistuste uurimusi, eeskätt poliitikaosakondade, majanduse juhtimise tugiüksuse ning mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse direktoraadi uuringuid, analüüse ja briefing'uid (ülevaade). Need dokumendid on abiks mitmesuguste parlamendi organite töös.

Täpsemalt

Kuidas dokumente otsida?

Net operating balances indicator: A distorted indicator of a Member's benefit from the EU budget
19-02-2020 Lühitutvustus

The net operating balances: Variants, emerging numbers and history
19-02-2020 Briefing

Why net operating balances are a distorted indicator of a Member State's benefit from the EU budget
19-02-2020 Briefing

"I want my money back": The history of national rebates
19-02-2020 Lühitutvustus

How to overcome the "Juste retour" obsession
19-02-2020 Lühitutvustus

EU membership benefits: Not measured by net operating balances
19-02-2020 Lühitutvustus

Strategies to overcome the "juste retour" perspective on the EU budget
19-02-2020 Briefing

The benefits of EU membership are not measured by net operating balances
19-02-2020 Briefing

The net operating balances or the "Juste retour" approach
19-02-2020 Lühitutvustus

CRR/CRD: The delegated act on Market Risk under CRR and other forthcoming delegated act in banking
19-02-2020 Briefing

Other sources

Seminarid

Seminarid annavad parlamendiliikmetele võimaluse esitada ekspertidele küsimusi ja vahetada nendega arvamusi parlamendi tööga seotud või antud hetkel huvi pakkuvatel teemadel.

ELi infolehed

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.