Please fill this field

Viimased dokumendid

Mõned dokumendid ei pruugi teie valitud keeles kättesaadavad olla. Sellisel juhul pakutakse teile automaatselt teist versiooni. Asendusversioonile osutab vastav ikoon. (e.g.: FR ).

MINUTES - Tuesday, 23 June 2020 EN

30-06-2020 TRAN_PV(2020)06-23-1 PE653.997v01-00 TRAN

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 23. juuni 2020

23-06-2020 TRAN_OJ(2020)06-23_1 PE653.747v02-00 TRAN

AMENDMENTS 26 - 227 - Draft opinion Establishing the Just Transition Fund EN

17-06-2020 TRAN_AM(2020)650571 PE650.571v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

AMENDMENTS 1 - 115 - Draft opinion Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal EN

16-06-2020 TRAN_AM(2020)653808 PE653.808v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

ARVAMUS ravimite puuduse kohta ja kuidas seda esilekerkivat probleemi lahendada

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa raudteeaasta (2021) kohta

11-06-2020 TRAN_PR(2020)652338 PE652.338v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

PROTOKOLL - Esmaspäev, 8. juuni 2020

11-06-2020 TRAN_PV(2020)06-08-1 PE653.757v01-00 TRAN

PROTOKOLL - Esmaspäev, 11. mai 2020

09-06-2020 TRAN_PV(2020)05-11-1 PE653.745v01-00 TRAN

ARVAMUSE PROJEKT ELi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd) suunatud uue strateegia kohta

08-06-2020 TRAN_PA(2020)652524 PE652.524v01-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDMENTS 1 - 54 - Draft opinion Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice EN

05-06-2020 TRAN_AM(2020)652622 PE652.622v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

AMENDMENTS 62 - 241 - Draft opinion Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652581 PE652.581v01-00 TRAN
Tilly METZ

AMENDMENTS 242 - 420 - Draft opinion Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652582 PE652.582v01-00 TRAN
Tilly METZ

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa andmestrateegia kohta

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652598 PE652.598v01-00 TRAN
Roman HAIDER

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa juhtrolli tagamise kohta digiajastul ja tehisintellekti käsitleva Euroopa lähenemisviisi kohta

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652599 PE652.599v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

PROTOKOLL - Neljapäev, 28. mai 2020

02-06-2020 TRAN_PV(2020)05-28-1 PE652.536v01-00 TRAN

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

ARVAMUS soovituste kohta läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

29-05-2020 TRAN_AD(2020)648584 PE648.584v02-00 TRAN
Johan DANIELSSON

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 8. juuni 2020

29-05-2020 TRAN_OJ(2020)06-08_1 PE652.544v01-00 TRAN

ARVAMUSE PROJEKT kestliku Euroopa investeerimiskava kohta – kuidas rahastada rohelist kokkulepet

28-05-2020 TRAN_PA(2020)652287 PE652.287v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimaseadus)

19-05-2020 TRAN_PA(2020)650613 PE650.613v01-00 TRAN
Tilly METZ

AMENDMENTS 1 - 53 - Draft opinion Intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies EN

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652368 PE652.368v01-00 TRAN
Andor DELI

AMENDMENTS 1 - 98 - Draft opinion Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652370 PE652.370v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

AMENDMENTS 1 - 63 - Draft opinion Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

18-05-2020 TRAN_AM(2020)650440 PE650.440v01-00 TRAN
Valter FLEGO

AMENDMENTS 1 - 70 - Draft opinion Civil liability regime for artificial intelligence EN

18-05-2020 TRAN_AM(2020)652306 PE652.306v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 28. mai 2020

18-05-2020 TRAN_OJ(2020)05-28_1 PE652.367v01-00 TRAN

PROTOKOLL - Teisipäev, 28. aprill 2020

14-05-2020 TRAN_PV(2020)04-28-1 PE650.616v02-00 TRAN

AMENDMENTS 1 - 37 - Draft recommendation for second reading Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector EN

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650724 PE650.724v01-00 TRAN
Kateřina KONEČNÁ

AMENDMENTS 1 - 29 - Draft recommendation for second reading on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EC) No 1071/2009, (EC) No 1072/2009 and (EU) No 1024/2012 with a view to adapting them to developments in the road transport sector EN

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650725 PE650.725v01-00 TRAN
Ismail ERTUG

AMENDMENTS 1 - 16 - Draft recommendation for second reading Amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs EN

13-05-2020 TRAN_AM(2020)652268 PE652.268v01-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

ARVAMUSE PROJEKT ravimite puuduse kohta ja kuidas seda esilekerkivat probleemi lahendada

12-05-2020 TRAN_PA(2020)650657 PE650.657v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

ARVAMUSE PROJEKT tehisintellektiga seonduvate küsimuste kohta, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohaldamist, niivõrd kui see mõjutab Euroopa Liitu tsiviil- ja sõjalise kasutuse vallas ning riigi pädevust väljaspool kriminaalõiguse kohaldamisala

08-05-2020 TRAN_PA(2020)646912 PE646.912v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

AMENDMENTS 1 - 96 - Draft opinion Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market EN

07-05-2020 TRAN_AM(2020)650671 PE650.671v01-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

PROTOKOLL - Teisipäev, 21. aprill 2020

05-05-2020 TRAN_PV(2020)04-21-1 PE650.552v01-00 TRAN

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 11. mai 2020

30-04-2020 TRAN_OJ(2020)05-11_1 PE650.635v01-00 TRAN

AMENDMENTS 228 - Draft opinion on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

28-04-2020 TRAN_AM(2020)650572 PE650.572v01-00 TRAN
Dominique RIQUET

ARVAMUSE PROJEKT Digitaalteenuste õigusakt ja ühtse turu toimimise täiustamine

17-04-2020 TRAN_PA(2020)648502 PE648.502v02-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650434 PE650.434v01-00 TRAN
Andor DELI

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650436 PE650.436v01-00 TRAN
Ismail ERTUG

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650437 PE650.437v01-00 TRAN
Kateřina KONEČNÁ

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650439 PE650.439v01-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

WORKING DOCUMENT on Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies (2020/2012 (INL)) EN

17-04-2020 TRAN_DT(2020)650491 PE650.491v01-00 TRAN
Valter FLEGO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 28. aprill 2020

17-04-2020 TRAN_OJ(2020)04-28_1 PE650.502v01-00 TRAN

ARVAMUSE PROJEKT soovitustega komisjonile tehisintellekti tsiviilvastutuse korra kohta

15-04-2020 TRAN_PA(2020)646911 PE646.911v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 21. aprill 2020

15-04-2020 TRAN_OJ(2020)04-21_1 PE650.388v02-00 TRAN

ARVAMUSE PROJEKT soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta

14-04-2020 TRAN_PA(2020)646983 PE646.983v01-00 TRAN
Valter FLEGO

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

07-04-2020 TRAN_PA(2020)648628 PE648.628v01-00 TRAN
Dominique RIQUET

AMENDMENTS 1 - 60 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

07-04-2020 TRAN_AM(2020)650372 PE650.372v01-00 TRAN
Johan DANIELSSON

ARVAMUSE PROJEKT intellektuaalomandi õiguste kohta tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel

03-04-2020 TRAN_PA(2020)648605 PE648.605v02-00 TRAN
Andor DELI

Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

25-03-2020 TRAN_AL(2020)648607 PE648.607v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

DRAFT OPINION on the recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

23-03-2020 TRAN_PA(2020)648584 PE648.584v01-00 TRAN
Johan DANIELSSON

PROTOKOLL - Kolmapäev, 19. veebruar 2020 - Neljapäev, 20. veebruar 2020

11-03-2020 TRAN_PV(2020)02-19-1 PE648.350v02-00 TRAN

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelist ühise lennunduspiirkonna lepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

09-03-2020 TRAN_PR(2020)648291 PE648.291v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

AMENDMENTS 1 - 98 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

27-02-2020 TRAN_AM(2020)648300 PE648.300v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

AMENDMENTS 5 - 85 - Draft opinion Global data collection system for ship fuel oil consumption data EN

26-02-2020 TRAN_AM(2020)648382 PE648.382v01-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta

24-02-2020 TRAN_PR(2020)648345 PE648.345v01-00 TRAN
Andor DELI

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta

21-02-2020 TRAN_PR(2020)646950 PE646.950v01-00 TRAN
Andris AMERIKS

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

21-02-2020 TRAN_PR(2020)648290 PE648.290v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust

19-02-2020 TRAN_AD(2020)644889 PE644.889v02-00 TRAN
Sven SCHULZE

SOOVITUSE PROJEKT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tsiviillennundusohutuse lepingu sõlmimise kohta

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00 TRAN
Tomasz Piotr PORĘBA

PROTOKOLL - Esmaspäev, 20. jaanuar 2020 - Teisipäev, 21. jaanuar 2020

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00 TRAN

PROTOKOLL - Kolmapäev, 4. detsember 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00 ITRE TRAN

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi

29-01-2020 TRAN_PA(2020)641314 PE641.314v01-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

AMENDMENTS 72 - 76 - Draft opinion on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information EN

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646958 PE646.958v01-00 TRAN
Sven SCHULZE

ARVAMUSE PROJEKT 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

29-01-2020 TRAN_PA(2020)646962 PE646.962v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

AMENDMENTS 9 - 71 - Draft opinion Type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information EN

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646974 PE646.974v01-00 TRAN
Sven SCHULZE