Töödokumendid


Töödokumendid on dokumendid, mis on seotud raportite ja arvamuste koostamisega. Töödokumente kasutatakse komisjonides sageli raporti seletuskirja koostamiseks.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  WORKING DOCUMENT on Implementation of the 2014 staff reform package at the Commission - Big savings but not without consequences for staff

16-01-2020 CONT_DT(2020)644843 PE644.843v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 20/2019 kohta (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) – Piirikontrolli toetavad ELi infosüsteemid: kasulikud töövahendid, kuid rohkem tuleb keskenduda andmete õigeaegsusele ja terviklusele

16-12-2019 CONT_DT(2019)644782 PE644.782v01-00
CONT

Tsvetelina PENKOVA

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 24/2019 (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Varjupaigaküsimused, rändajate ümberpaigutamine ja tagasisaatmine: eesmärkide ja tulemuste vaheliste erinevuste käsitlemist tuleb tõhustada“ kohta

16-12-2019 CONT_DT(2019)645008 PE645.008v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 5/2019 kohta (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) – Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD): väärt panus, kuid selle osa vaesuse vähendamises ei ole veel kindlaks tehtud

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 12/2019 kohta (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) E-kaubandus: paljud käibemaksu ja tollimaksude kogumise probleemid vajavad lahendamist

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

TÖÖDOKUMENT Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 7/2019 kohta (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) ELi piiriülese tervishoiu meetmed: eesmärgid on kõrgelennulised, kuid juhtimist on vaja parandada

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

TÖÖDOKUMENT Ettevalmistav dokument arvamuse projektiks Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN