Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Turkki – vuotuinen edistymiskertomus 2019

2019/2176(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

vastaava

Serbia – vuotuinen edistymiskertomus 2019

2019/2175(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

vastaava

Pohjois-Makedonia – vuotuinen edistymiskertomus 2019

2019/2174(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

vastaava

Montenegro - Vuoden 2019 edistymiskertomus

2019/2173(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Tonino PICULA [S&D]

vastaava

Kosovo – vuotuinen edistymiskertomus 2019

2019/2172(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

vastaava

Bosnia ja Hertsegovina - vuotuinen edistymiskertomus 2019

2019/2171(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Paulo RANGEL [PPE]

vastaava

Albania - Vuoden 2019 edistymiskertomus

2019/2170(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Isabel SANTOS [S&D]

vastaava

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano - vuosikertomus

2019/2136(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

David McALLISTER [PPE]

vastaava

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - vuosikertomus 2018

2019/2135(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

vastaava

Ihmisoikeudet ja demokratia maailmassa ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla - vuosikertomus 2018

2019/2125(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

vastaava