Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Mietintö ehdotetusta valtuutuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytäviä neuvotteluja varten

2020/2023(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
INTA AFET

vastaava

Asevientiä koskeva vuosikertomus

2020/2003(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

vastaava

EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyö Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa

2020/2002(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Javier NART [Renew]

vastaava

Monenvälisiin asevalvonta- ja aseidenriisuntajärjestelmiin liittyvät haasteet ja näkymät

2020/2001(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Sven MIKSER [S&D]

vastaava

Työjärjestyksen 118 artiklan mukainen suositus korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) vuoden 2020 uudelleentarkastelua, ydinasevalvontaa ja ydinaseriisuntamahdollisuuksia koskevan prosessin valmistelemiseksi

2020/2004(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Sven MIKSER [S&D]

vastaava

Suositus neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle Länsi-Balkanista ennen toukokuussa 2020 pidettävää huippukokousta

2019/2210(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Tonino PICULA [S&D]

vastaava

Suositus neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta

2019/2209(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

vastaava

Vuotuinen täytäntöönpanokertomus EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta

2019/2202(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Michael GAHLER [PPE]

vastaava

Vuotuinen täytäntöönpanokertomus EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta

2019/2201(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

vastaava

Vuotuinen täytäntöönpanokertomus EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta

2019/2200(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Sven MIKSER [S&D]

vastaava