Uusimmat asiakirjat

Kaikkia asiakirjoja ei välttämättä ole saatavilla kielelläsi. Tällöin tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota. Kieliversiot on merkitty kyseisen kielen kuvakkeella. (e.g.: FR ).

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 AGRI_AB(2020)657500 PE657.500v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

PROJET D’AVIS sur le nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire FR

22-09-2020 AGRI_PA(2020)657453 PE657.453v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

PROYECTO DE OPINIÓN sobre la inversión de las tendencias demográficas en las regiones de la Unión que utilizan los instrumentos de la política de cohesión ES

18-09-2020 AGRI_PA(2020)657414 PE657.414v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

MINUTES - Thursday, 11 June 2020 EN

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

MINUTES - Monday, 22 June 2020 EN

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

MINUTES - Wednesday, 15 July 2020 EN

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 68 - Draft opinion Establishing an EU Strategy for Sustainable Tourism EN

14-09-2020 AGRI_AM(2020)657301 PE657.301v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

REPORT on the European Forest Strategy - The Way Forward EN

11-09-2020 A9-0154/2020 PE645.118v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

LAUSUNTO uudesta EU–Afrikka-strategiasta – kestävää ja osallistavaa kehitystä edistävä kumppanuus

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 7. syyskuuta 2020

07-09-2020 AGRI_OJ(2020)09-07_1 PE657.155v02-00 AGRI

LAUSUNTOLUONNOS aiheesta ”Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen”

07-09-2020 AGRI_PA(2020)657234 PE657.234v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

TARKISTUKSET 1 - 69 - Lausuntoluonnos Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat

28-08-2020 AGRI_AM(2020)655968 PE655.968v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ESITYSLISTALUONNOSt - Keskiviikko 2. syyskuuta 2020

27-08-2020 AGRI_OJ(2020)09-02_1 PE655.951v01-00 AGRI

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 6. heinäkuuta 2020 - Tiistai 7. heinäkuuta 2020

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

LAUSUNTO Kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 yleisestä talousarviosta – kaikki pääluokat

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

TARKISTUKSET 1 - 23 - Mietintöluonnos Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuus

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

TARKISTUKSET 1 - 88 - Lausuntoluonnos Euroopan datastrategia

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 15. huhtikuuta 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

TARKISTUKSET 1 - 86 - Lausuntoluonnos Uusi eurooppalaisia pk-yrityksiä koskeva strategia

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

TARKISTUKSET 1 - 106 - Lausuntoluonnos Uusi EU–Afrikka-strategia – kestävää ja osallistavaa kehitystä edistävä kumppanuus

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 26. toukokuuta 2020

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

TARKISTUKSET 1 - 58 - Lausuntoluonnos Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan johtajuuden varmistamisesta digitaalisella aikakaudella ja EU:n lähestymistavasta tekoälyyn

16-06-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v01-00 AGRI
Ivo HRISTOV

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 22. kesäkuuta 2020

16-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-22_1 PE653.827v01-00 AGRI

TARKISTUKSET 32 - 242 - Lausuntoluonnos Puitteiden vahvistaminen ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttaminen (eurooppalainen ilmastolaki)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

TARKISTUKSET 243 - 478 - Lausuntoluonnos Puitteiden vahvistaminen ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

TARKISTUKSET 479 - 485 - Lausuntoluonnos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 28. huhtikuuta 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

PÖYTÄKIRJA - Torstai 30. huhtikuuta 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

PÖYTÄKIRJA - Torstai 7. toukokuuta 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 11. toukokuuta 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 20. toukokuuta 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 2. kesäkuuta 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

TARKISTUKSET 1 - 302 - Mietintöluonnos Eurooppalainen metsästrategia – Tie eteenpäin

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

TARKISTUKSET 303 - 482 - Mietintöluonnos Eurooppalainen metsästrategia – tie eteenpäin

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan datastrategiasta

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta

05-06-2020 AGRI_PR(2020)652324 PE652.324v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 11. kesäkuuta 2020

05-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-11_1 PE652.644v01-00 AGRI

TARKISTUKSET 1 - 135 - Lausuntoluonnos EU:n oikeudellinen kehys EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi

04-06-2020 AGRI_AM(2020)652511 PE652.511v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

LAUSUNTO EU:n tehtävästä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

LAUSUNTOLUONNOS uudesta EU–Afrikka-strategiasta – kestävää ja osallistavaa kehitystä edistävä kumppanuus

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652519 PE652.519v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

LAUSUNTOLUONNOS kestävää matkailua koskevan EU:n strategian laatimisesta

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652559 PE652.559v01-00 AGRI
Marlene MORTLER

LAUSUNTOLUONNOS uudesta eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevasta strategiasta

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652568 PE652.568v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 2. kesäkuuta 2020

27-05-2020 AGRI_OJ(2020)06-02_1 PE652.508v01-00 AGRI

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 26. toukokuuta 2020

19-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-26_1 PE652.401v01-00 AGRI

LAUSUNTOLUONNOS Kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan

14-05-2020 AGRI_PA(2020)650723 PE650.723v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

06-05-2020 AGRI_PA(2020)650646 PE650.646v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 11. toukokuuta 2020

06-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-11_1 PE650.679v01-00 AGRI

TARKISTUKSET 16 - 272 - Lausuntoluonnos Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen

05-05-2020 AGRI_AM(2020)650653 PE650.653v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 7. toukokuuta 2020

04-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-07_1 PE650.640v01-00 AGRI

LAUSUNTOLUONNOS suosituksista komissiolle EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi

28-04-2020 AGRI_PA(2020)650488 PE650.488v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 30. huhtikuuta 2020

24-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-30_1 PE650.550v01-00 AGRI

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 28. huhtikuuta 2020

23-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-27_1 PE650.531v01-00 AGRI

TARKISTUKSET 1 - 108 - Lausuntoluonnos EU:n toimien tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi

02-04-2020 AGRI_AM(2020)650344 PE650.344v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648613 PE648.613v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

LAUSUNTOLUONNOS EU:n sääntöjen vaikutuksista työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648630 PE648.630v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

Lausunto suuntaviivoista vuoden 2021 talousarviota varten – Pääluokka III

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648511 PE648.511v01-00 AGRI
Norbert LINS

Lausunto turvaverkosta EU:n ohjelmien edunsaajien suojaamiseksi: monivuotista rahoituskehystä koskevan varautumissuunnitelman laatiminen

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648638 PE648.638v01-00 AGRI
Norbert LINS

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 12. maaliskuuta 2020

12-03-2020 AGRI_OJ(2020)03-12_1 PE648.484v02-00 AGRI

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 17. helmikuuta 2020 - Tiistai 18. helmikuuta 2020

05-03-2020 AGRI_PV(2020)02-17-1 PE648.355v01-00 AGRI

TARKISTUKSET 106 - 314 - Mietintöluonnos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648383 PE648.383v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

TARKISTUKSET 315 - 506 - Mietintöluonnos Tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistaminen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648384 PE648.384v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

MIETINTÖLUONNOS eurooppalaisesta metsästrategiasta - tie eteenpäin

25-02-2020 AGRI_PR(2020)645118 PE645.118v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

TARKISTUKSET 15 - 67 - Lausuntoluonnos Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttaminen

25-02-2020 AGRI_AM(2020)648380 PE648.380v01-00 AGRI
Bronis ROPĖ

LAUSUNTOLUONNOS EU:n toimien tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi

24-02-2020 AGRI_PA(2020)648361 PE648.361v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 22. tammikuuta 2020 - Torstai 23. tammikuuta 2020

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00 AGRI

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00 AGRI
Bronis ROPĖ

LAUSUNTO kilpailupolitiikasta – vuosikertomus 2019

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta

28-01-2020 AGRI_PR(2020)646753 PE646.753v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN