Tietoa valiokunnista

Tervetulotoivotus

Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
CONT Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan verkkosivustolle! Minut valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi heinäkuussa 2019, ja huolehdin unionin talousarvion tehokkaasta valvonnasta yhdessä valiokunnan muiden, kuuttatoista jäsenvaltiota edustavien 29 jäsenen kanssa.

Seuraamme ja valvomme, että unionin talousarvion varoja (166 miljardia euroa vuonna 2019) käytetään moitteettomasti ja asianmukaisesti. Talousarvion tulojen ja menojen toteuttamisesta vastaa pääasiassa Euroopan komissio. Noin 80 prosenttia varoista menee jäsenvaltioille, noin 13 prosenttia investoidaan maailmanlaajuisesti ja noin 7 prosenttia menee hallintoon.

Talousarvion valvontavaliokuntaa avustaa sen työssä Luxemburgissa toimiva Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Vastuualueeseemme kuuluvat myös Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) ja Euroopan investointipankki (EIP). Olemme mukana kaikissa lainsäädäntömenettelyissä, joissa käsitellään unioin talousarvion asianmukaista hallinnointia ja unionin taloudellisia etuja koskevia kysymyksiä. Kannatamme myös vahvaa Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO).

Numerot puhuvat puolestaan: hyvä varainhoito parantaa turvallisuutta, luottamusta ja luotettavuutta.

Monika Hohlmeier
Yhteydenotot

Brussels Strasbourg