Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen - petostentorjunta - vuosikertomus 2018

2019/2128(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CONT

Joachim KUHS [ID]

vastaava

Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018

2019/2127(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

vastaava

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

2019/2055(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

vastaava

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

2019/2056(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

vastaava

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

2019/2057(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastaava

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin

2019/2058(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastaava

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin

2019/2059(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastaava

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

2019/2060(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastaava

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea

2019/2061(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastaava

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies

2019/2062(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

vastaava