Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Tekoälyn käyttö koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalialalla

2020/2017(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Vihreä Erasmus Pro -ohjelman, Luova Eurooppa -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen tehokkaat toimenpiteet

2019/2195(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CULT

Laurence FARRENG [Renew]

vastaava

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta toteutetut politiikkatoimet

2019/2194(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CULT

Dace MELBĀRDE [ECR]

vastaava

Urheilukilpailujen manipuloinnista tehty Euroopan neuvoston yleissopimus muiden kuin aineelliseen rikosoikeuteen ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön liittyvien asioiden osalta

2017/0166(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
CULT

vastaava

Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset

2020/2022(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CULT

lausunto

Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten

2020/2019(INL) Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
CULT

lausunto

Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

2020/2023(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE]

lausunto

Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen

2020/2018(INL) Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
CULT

Petra KAMMEREVERT [S&D]

lausunto, tehostettu yhteistyö

Tekoälyteknologian kehittämisen teollis- ja tekijänoikeudet

2020/2015(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CULT

Sabine VERHEYEN [PPE]

lausunto

Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys

2020/2012(INL) Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
CULT

Łukasz KOHUT [S&D]

lausunto