Tietoa valiokunnista

Tervetulotoivotus

DEVE Chair DEVE Chair
DEVE Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tervetuloa kehitysvaliokunnan (DEVE) verkkosivustolle. Minulla on ollut kunnia toimia valiokunnan puheenjohtajana heinäkuusta 2019.

Valiokuntamme on kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) sekä kaikkien YK:n jäsenvaltioiden vuonna 2015 hyväksymien maailmanlaajuisten tavoitteiden puolestapuhuja ja paikka, jossa keskustellaan ja tehdään päätöksiä joistakin ihmiskunnan kannalta keskeisimmistä kysymyksistä:

Vaikka kehityspyrkimyksillä on osaltaan parannettu miljoonien ihmisten elämää – äärimmäinen köyhyys ja lapsikuolleisuus ovat vähentyneet – on olemassa myös suurta huolta aiheuttavia suuntauksia: nälkä on jälleen lisääntymässä, biologisen monimuotoisuuden katoaminen on hälyttävää ja ilmastonmuutos kiihtyy samalla kun monenvälinen yhteistyö on uhattuna. Konfliktit ja ihmisoikeusrikkomukset ovat ajaneet kasvavan määrän ihmisiä kotiseudultaan, ja tämä vaikuttaa voimakkaimmin kehittyviin maihin. On inhimilliseltä kannalta välttämätöntä antaa heille humanitaarista apua samalla kun puututaan perussyihin ja vaikutetaan pitkän aikavälin kehitykseen, ja se on myös oman etumme mukaista.

Vuonna 2019 unionin kansalaiset antoivat parlamentillemme vahvat valtuudet, ja he ovat jatkuvasti kannattaneet voimakkaasti sitä, että unioni vastaa maailmanlaajuisiin kehityshaasteisiin eurooppalaisella yhteistyöllä.

Unionin panos kansainväliseen kestävään kehitykseen on elintärkeä, ja parlamentillamme on siinä keskeinen rooli, kun se päättää unionin avustusvarojen budjetista, seuraa tiiviisti komission ja unionin varojen käyttäjien toimintaa sekä muotoilee unionin politiikkoja, jotka vaikuttavat kehittyviin maihin. Osallistumme EU:n kehitysapuun vaikuttavan lainsäädännön valmisteluun.

Sivuston avulla voit lukea valiokunnan uutisia ja tiedotteita ja tarkastella sen kokousasiakirjoja sekä seurata suorana lähetyksenä valiokunnan kokouksia.

Tomas Tobé
Yhteydenotot