Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

EU–Afrikka-strategia

2020/2500(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

vastaava

Kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja avun vaikuttavuuden parantaminen

2019/2184(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

vastaava

Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026)

2020/0002(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
DEVE

lausunto

Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III

2019/2213(BUD) Talousarviomenettely
DEVE

lausunto

Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018

2019/2197(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
DEVE

lausunto

EU:n toimien tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi

2019/2156(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
DEVE

Hildegard BENTELE [PPE]

lausunto, tehostettu yhteistyö

Siirtymäsäännökset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021

2019/0254(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
DEVE

lausunto

Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja

2019/0226(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
DEVE

lausunto

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024) - Päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön (hyväksyntämenettely)

2019/0090M(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
DEVE

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

lausunto

Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin huippukokous)

2019/2850(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

lausunto