Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

TARKISTUKSET 1 - 416 - Mietintöluonnos Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2020

27-01-2020 ECON_AM(2020)646869 PE646.869v01-00
ECON

Aurore LALUCQ

TARKISTUKSET - Competition policy - annual report 2019

10-01-2020 ECON_AM(2020)645100 PE645.100v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

TARKISTUKSET 204 - 468 - Mietintöluonnos Luotonhallinnoijat, luotonostajat ja vakuuksien realisoiminen

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

TARKISTUKSET 1 - 282 - Mietintöluonnos Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2019

18-12-2019 ECON_AM(2019)644981 PE644.981v01-00
ECON

Pedro MARQUES

TARKISTUKSET 1 - 99 - Lausuntoluonnos Euroopan investointipankin rahoitustoiminta – vuosikertomus 2019

10-12-2019 ECON_AM(2019)644953 PE644.953v01-00
ECON

Bas EICKHOUT

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft motion for a resolution Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-public employment conflicts of interest

05-12-2019 ECON_AM(2019)644844 PE644.844v02-00
ECON

 

TARKISTUKSET 1 - 25 - Lausuntoluonnos Vastuuvapaus 2018: Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644878 PE644.878v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

TARKISTUKSET 1 - 21 - Lausuntoluonnos Vastuuvapaus 2018: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644879 PE644.879v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

TARKISTUKSET 1 - 26 - Lausuntoluonnos Vastuuvapaus 2018: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644880 PE644.880v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  AMENDMENTS 1 - 179 - Draft motion for a resolution Fair Taxation in a digitalised and globalised economy: BEPS 2.0

22-11-2019 ECON_AM(2019)643244 PE643.244v02-00
ECON