Lausuntoluonnokset


Lausuntoluonnos on valmistelijaksi nimitetyn jäsenen laatima asiakirja, joka toimitetaan lausunnon antavalle valiokunnalle mahdollisia tarkistuksia varten ja josta sitten äänestetään.
Lainsäädäntömietinnöissä lausuntoluonnokset koostuvat tarkistuksista komission säädösehdotukseen ja tarvittaessa lyhyistä perusteluista. Muissa kuin lainsäädäntömietinnöissä lausuntoluonnokset koostuvat ehdotuksista tekstin osiksi. Jos ne hyväksytään, ne toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle, joka sisällyttää tekstin osat mietintöön. Tällä sivulla esitetään lausuntoluonnokset, joista ei vielä ole äänestetty lausunnon antavassa valiokunnassa.
Kaikki saatavilla olevat lausuntoluonnokset löytyvät hakutoiminnon avulla.

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta – vuosikertomus 2019

14-11-2019 ECON_PA(2019)643215 PE643.215v01-00
ECON

Bas EICKHOUT

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-12-2019

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

11-11-2019 ECON_PA(2019)643104 PE643.104v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

Tarkistusten jättämisen määräaika : 05-12-2019

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

11-11-2019 ECON_PA(2019)643134 PE643.134v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

Tarkistusten jättämisen määräaika : 05-12-2019

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

11-11-2019 ECON_PA(2019)643141 PE643.141v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

Tarkistusten jättämisen määräaika : 05-12-2019

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

25-06-2019 ECON_PA(2019)638801 PE638.801v01-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 25-07-2019