Kysymykset EKP:lle ja SRB:lle


Työjärjestyksen 140 ja 141 artiklan mukaisesti jäsenet voivat esittää kirjallisesti vastattavia kysymyksiä Euroopan keskuspankille, sen valvontaelimen puheenjohtajalle (yhteisestä valvontamekanismista) ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajalle (yhteisestä kriisinratkaisumekanismista). Näissä kysymyksissä on noudatettava työjärjestyksen liitteessä II vahvistettuja ohjeita.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  Directiva 2014/17/UE

26-02-2020 ECON_QZ(2020)648363 PE648.363v01-00
ECON

Nuno MELO

  ECT lending to Greek banks

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646836 PE646.836v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  Threats to price stability

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646837 PE646.837v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  Assessment of helicopter money

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646842 PE646.842v01-00
ECON

Philippe LAMBERTS

  Working Group on Access to Cash

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644759 PE644.759v01-00
ECON

Giorgos GEORGIOU

  Interrogazioni scritte alla BCE e al CRU (Comitato di risoluzione unico) nel 2019

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644840 PE644.840v01-00
ECON

Marco ZANNI

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643197 PE643.197v01-00
ECON

Eva KAILI

  Impact analysis climate impact CSPP

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643230 PE643.230v01-00
ECON

Neena GILL, Paul TANG

  Libra currency

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643231 PE643.231v01-00
ECON

Neena GILL, Joachim SCHUSTER, Paul TANG, Jonás FERNÁNDEZ, Aurore LALUCQ, Eero HEINÄLUOMA

  ‘Hercules programme: non-performing loans (NPLs) and protection of counterparty borrowers’

13-11-2019 ECON_QZ(2019)643100 PE643.100v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS