Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 25 - 148 - Draft opinion Establishment of the Reform Support Programme

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

TARKISTUKSET 1 - 448 - Luonnos päätöslauselmaesitykseksi EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

TARKISTUKSET 17 - 75 - Mietintöluonnos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen N:o 573/2014/EU muuttamisesta

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

TARKISTUKSET 449 - 465 - Luonnos päätöslauselmaesitykseksi EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

TARKISTUKSET 1 - 199 - Mietintöluonnos Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2020 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00
EMPL

Klára DOBREV

TARKISTUKSET 200 - 360 - Mietintöluonnos Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2020 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00
EMPL

Klára DOBREV

TARKISTUKSET 1 - 17 - Lausuntoluonnos Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

TARKISTUKSET 1 - 15 - Lausuntoluonnos Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

TARKISTUKSET 1 - 41 - Lausuntoluonnos Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

TARKISTUKSET 1 - 22 - Lausuntoluonnos Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ