Uusimmat asiakirjat

Kaikkia asiakirjoja ei välttämättä ole saatavilla kielelläsi. Tällöin tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota. Kieliversiot on merkitty kyseisen kielen kuvakkeella. (e.g.: FR ).

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 1. lokakuuta 2020

01-10-2020 EMPL_OJ(2020)10-01_1 PE657.466v02-00 EMPL

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a Technical Support Instrument EN

22-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 21. syyskuuta 2020

21-09-2020 EMPL_OJ(2020)09-21_1 PE657.293v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 140 - Draft opinion Reversing demographic trends in EU regions using cohesion policy instruments EN

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

AMENDMENTS 1 - 347 - Draft report The right to disconnect EN

15-09-2020 EMPL_AM(2020)655974 PE655.974v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

AMENDMENTS 65 - 261 - Draft opinion Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

MIETINTÖLUONNOS aiheesta ”Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen”

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

PÖYTÄKIRJA - Torstai 16. heinäkuuta 2020

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 360 - Draft report Access to decent and affordable housing for all EN

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

LAUSUNTOLUONNOS digitaalisen koulutuspolitiikan muotoilusta

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

LAUSUNTO suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 7. syyskuuta 2020

07-09-2020 EMPL_OJ(2020)09-07_1 PE655.986v03-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 7. syyskuuta 2020

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 140 - Draft opinion A new strategy for European SMEs EN

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

AMENDMENTS 181 - 447 - Draft report on reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

AMENDMENTS 42 - 163 - Draft opinion Establishing a Technical Support Instrument EN

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

AMENDMENTS 8 - 30 - Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 223/2014 as regards the introduction of specific measures for addressing the COVID-19 crisis EN

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 180 - Draft report on reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

LAUSUNTOLUONNOS työvoiman muuttoliikkeen uusista laillisista väylistä

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19-kriisin torjumiseksi toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

MIETINTÖLUONNOS suosituksista komissiolle oikeudesta olla tavoittamattomissa

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

MIETINTÖLUONNOS mahdollisuudesta kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

AMENDMENTS 1 - 406 - Draft report Employment and social policies of the euro area 2020 EN

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

LAUSUNTO sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU-strategiasta

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

LAUSUNTOLUONNOS väestönkehityksen suunnanvaihdosta EU:n alueilla koheesiopolitiikan välineitä käyttäen

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

LAUSUNTO Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 16. heinäkuuta 2020

16-07-2020 EMPL_OJ(2020)07-16_1 PE654.086v02-00 EMPL

AMENDMENTS 11 - 96 - Draft opinion Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline)

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

MIETINTÖLUONNOS eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

LAUSUNTO romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDMENTS 1 - 162 - Draft opinion Strengthening the Single Market: the future of free movement of services EN

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

AMENDMENTS 1 - 127 - Draft opinion Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan uudesta pk-yritysstrategiasta

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

MIETINTÖLUONNOS euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta vuonna 2020

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 22. kesäkuuta 2020 - Tiistai 23. kesäkuuta 2020

22-06-2020 EMPL_PV(2020)06-22-1 PE653.965v01-00 EMPL

AMENDMENTS 1 - 174 - Draft opinion A New Industrial Strategy for Europe EN

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

PÖYTÄKIRJA - Torstai 11. kesäkuuta 2020

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 15. kesäkuuta 2020

15-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-15_1 PE653.740v01-00 EMPL

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 15. kesäkuuta 2020

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 11. kesäkuuta 2020

11-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-11_1 PE652.614v01-00 EMPL

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

AMENDMENTS 1 - 164 - Draft opinion Report on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Kirjeen muodossa oleva lausunto ehdotuksesta asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ESITYSLISTALUONNOSt - Keskiviikko 27. toukokuuta 2020

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

LAUSUNTOLUONNOS suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 27. toukokuuta 2020

27-05-2020 EMPL_PV(2020)05-27-1 PE652.551v01-00 EMPL

EMPL-valiokunnan suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 221 - Draft opinion The EU Strategy for Gender Equality EN

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 26. toukokuuta 2020

26-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-26_1 PE650.727v01-00 EMPL

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 26. toukokuuta 2020

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 20. toukokuuta 2020

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL

LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkinoiden vahvistamisesta: palvelujen vapaan liikkuvuuden tulevaisuus

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

AMENDMENTS 71 - 230 - Draft opinion Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652272 PE652.272v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

AMENDMENTS 231 - 488 - Draft opinion Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652310 PE652.310v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

LAUSUNTOLUONNOS romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa

11-05-2020 EMPL_PA(2020)650564 PE650.564v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDMENTS 34 - 141 - Draft report Proposal for a Council decision on guidelines for the employment policies of the Member States EN

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650650 PE650.650v01-00 EMPL
José GUSMÃO

AMENDMENTS 142 - 242 - Draft report Proposal for a Council decision on guidelines for the employment policies of the Member States EN

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650691 PE650.691v01-00 EMPL
José GUSMÃO

PÖYTÄKIRJA - Torstai 7. toukokuuta 2020

07-05-2020 EMPL_PV(2020)05-07-1 PE650.706v01-00 EMPL

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 7. toukokuuta 2020

30-04-2020 EMPL_OJ(2020)05-07_1 PE650.624v01-00 EMPL

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta

21-04-2020 EMPL_PA(2020)650398 PE650.398v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

03-04-2020 EMPL_PR(2020)648625 PE648.625v01-00 EMPL
José GUSMÃO

PÖYTÄKIRJA - Torstai 20. helmikuuta 2020

09-03-2020 EMPL_PV(2020)02-20-1 PE648.354v01-00 EMPL

LAUSUNTOLUONNOS sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU-strategiasta

06-03-2020 EMPL_PA(2020)646871 PE646.871v01-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

LUONNOS KANNAKSI TARKISTUKSINA vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio

25-02-2020 EMPL_PA(2020)647119 PE647.119v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 20. helmikuuta 2020

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00 EMPL

AMENDMENTS 25 - 148 - Draft opinion Establishment of the Reform Support Programme EN

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU