Uusimmat asiakirjat

Kaikkia asiakirjoja ei välttämättä ole saatavilla kielelläsi. Tällöin tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota. Kieliversiot on merkitty kyseisen kielen kuvakkeella. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on A new strategy for European SMEs EN

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

DRAFT REPORT on the Employment and social policies of the euro area 2020 EN

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

AMENDMENTS 1 - 174 - Draft opinion A New Industrial Strategy for Europe EN

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

MINUTES - Thursday, 11 June 2020 EN

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 15. kesäkuuta 2020

15-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-15_1 PE653.740v01-00 EMPL

MINUTES - Monday, 15 June 2020 EN

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 11. kesäkuuta 2020

11-06-2020 EMPL_OJ(2020)06-11_1 PE652.614v01-00 EMPL

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

AMENDMENTS 1 - 164 - Draft opinion Report on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Kirjeen muodossa oleva lausunto ehdotuksesta asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ESITYSLISTALUONNOSt - Keskiviikko 27. toukokuuta 2020

27-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-27_1 PE652.392v01-00 ECON EMPL

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

LAUSUNTOLUONNOS suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

EMPL-valiokunnan suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 221 - Draft opinion The EU Strategy for Gender Equality EN

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 26. toukokuuta 2020

26-05-2020 EMPL_OJ(2020)05-26_1 PE650.727v01-00 EMPL

LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkinoiden vahvistamisesta: palvelujen vapaan liikkuvuuden tulevaisuus

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

AMENDMENTS 71 - 230 - Draft opinion Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652272 PE652.272v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

AMENDMENTS 231 - 488 - Draft opinion Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652310 PE652.310v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

LAUSUNTOLUONNOS romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa

11-05-2020 EMPL_PA(2020)650564 PE650.564v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDMENTS 34 - 141 - Draft report Proposal for a Council decision on guidelines for the employment policies of the Member States EN

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650650 PE650.650v01-00 EMPL
José GUSMÃO

AMENDMENTS 142 - 242 - Draft report Proposal for a Council decision on guidelines for the employment policies of the Member States EN

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650691 PE650.691v01-00 EMPL
José GUSMÃO

PÖYTÄKIRJA - Torstai 7. toukokuuta 2020

07-05-2020 EMPL_PV(2020)05-07-1 PE650.706v01-00 EMPL

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 7. toukokuuta 2020

30-04-2020 EMPL_OJ(2020)05-07_1 PE650.624v01-00 EMPL

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta

21-04-2020 EMPL_PA(2020)650398 PE650.398v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

03-04-2020 EMPL_PR(2020)648625 PE648.625v01-00 EMPL
José GUSMÃO

PÖYTÄKIRJA - Torstai 20. helmikuuta 2020

09-03-2020 EMPL_PV(2020)02-20-1 PE648.354v01-00 EMPL

LAUSUNTOLUONNOS sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU-strategiasta

06-03-2020 EMPL_PA(2020)646871 PE646.871v01-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

LUONNOS KANNAKSI TARKISTUKSINA vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio

25-02-2020 EMPL_PA(2020)647119 PE647.119v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 20. helmikuuta 2020

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00 EMPL

AMENDMENTS 25 - 148 - Draft opinion Establishment of the Reform Support Programme EN

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 17. helmikuuta 2020

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00 EMPL

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 17. helmikuuta 2020

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v02-00 EMPL

TARKISTUKSET 1 - 448 - Luonnos päätöslauselmaesitykseksi EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

TARKISTUKSET 17 - 75 - Mietintöluonnos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen N:o 573/2014/EU muuttamisesta

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00 EMPL
Manuel PIZARRO

TARKISTUKSET 449 - 465 - Luonnos päätöslauselmaesitykseksi EU:n vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

TARKISTUKSET 1 - 199 - Mietintöluonnos Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2020 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00 EMPL
Klára DOBREV

TARKISTUKSET 200 - 360 - Mietintöluonnos Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2020 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00 EMPL
Klára DOBREV

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 28. tammikuuta 2020

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v03-00 EMPL

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 28. tammikuuta 2020

28-01-2020 EMPL_PV(2020)01-28-1 PE646.973v01-00 EMPL

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642929 PE642.929v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642931 PE642.931v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642932 PE642.932v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642933 PE642.933v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

22-01-2020 EMPL_AD(2020)642930 PE642.930v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 22. tammikuuta 2020 - Torstai 23. tammikuuta 2020

22-01-2020 EMPL_PV(2020)01-22-1 PE646.894v01-00 EMPL

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 27. tammikuuta 2020

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00 ECON EMPL

LAUSUNTOLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2020 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00 EMPL
Klára DOBREV

LAUSUNTOLUONNOS ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen N:o 573/2014/EU muuttamisesta

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00 EMPL
Manuel PIZARRO

TARKISTUKSET 1 - 17 - Lausuntoluonnos Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

TARKISTUKSET 1 - 15 - Lausuntoluonnos Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

TARKISTUKSET 1 - 41 - Lausuntoluonnos Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

TARKISTUKSET 1 - 22 - Lausuntoluonnos Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

TARKISTUKSET 1 - 22 - Lausuntoluonnos Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

TARKISTUKSET 1 - 21 - Lausuntoluonnos Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644923 PE644.923v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 4. joulukuuta 2019

12-12-2019 EMPL_PV(2019)12-04-1 PE644.903v01-00 EMPL

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642927 PE642.927v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642929 PE642.929v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642930 PE642.930v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön (ETF) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642931 PE642.931v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642932 PE642.932v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642933 PE642.933v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 12. marraskuuta 2019

14-11-2019 EMPL_PV(2019)11-12-1 PE643.184v01-00 EMPL

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 12. marraskuuta 2019

12-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-12_1 PE643.079v02-00 EMPL

Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa EGF/2019/001 BE/Carrefour

05-11-2019 EMPL_AL(2019)641451 PE641.451v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 5. marraskuuta 2019

05-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-05_1 PE642.913v03-00 EMPL

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 5. marraskuuta 2019

05-11-2019 EMPL_PV(2019)11-05-1 PE643.070v01-00 EMPL

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 2. lokakuuta 2019

15-10-2019 EMPL_PV(2019)10-02-1 PE641.359v02-00 EMPL
TARKISTUKSET

001-001

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 7. lokakuuta 2019

07-10-2019 EMPL_OJ(2019)10-07_1 PE641.336v01-00 EMPL