Yleinen haku

Haku

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

  NOTICE TO MEMBERS Legislative scrutiny time on the implementation of the “NIS Directive”, Directive (EU) 2016/1148

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

ILMOITUS JÄSENILLE Rakennustuotteita koskevan asetuksen (EU) N:o 305/2011 täytäntöönpanon lainsäädännöllinen tarkastelu

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Lausunto sopimuksen tekemisestä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Puhemies

  AMENDMENTS 9 - 19 - Draft opinion Type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

ESITYSLISTALUONNOSt - Keskiviikko 22. tammikuuta 2020

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO

 

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 6. marraskuuta 2019 - Torstai 7. marraskuuta 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Tarkistusten jättämisen määräaika : 11-12-2019

ESITYSLISTALUONNOSt - Keskiviikko 4. joulukuuta 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 14. marraskuuta 2019

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO