Yleinen haku

Haku

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Tarkistusten jättämisen määräaika : 25-02-2020

TARKISTUKSET 1 - 3 - Suositusluonnos Salomoninsaarten liittyminen Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00
INTA

Bernd LANGE

TARKISTUKSET 1 - 20 - Mietintöluonnos Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle myönnettävä makrotaloudellinen rahoitusapu

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 6. marraskuuta 2019 - Torstai 7. marraskuuta 2019

13-11-2019 INTA_PV(2019)11-06-1 PE643.179v01-00
INTA

 

TARKISTUKSET 1 - 38 - Mietintöluonnos johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä

12-11-2019 INTA_AM(2019)643149 PE643.149v01-00
INTA

Bernd LANGE

TARKISTUKSET 1 - 4 - Suositusluonnos Sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekeminen

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00
INTA

Bernd LANGE