Tietoa valiokunnista

Tervetulotoivotus

© European Parliament
Tervetuloa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) verkkosivustolle Valiokuntamme osallistuu lainsäädännön antamiseen useilla Euroopan unionin tärkeimmillä politiikanaloilla, kuten teollisuuspolitiikan, EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan, avaruuspolitiikan, energiapolitiikan sekä uusien teknologioiden soveltamisen aloilla. Näin ollen työmme vaikuttaa suoraan kansalaisten elämään, ja siksi meidän on käytettävä valtuuksiamme myönteisten muutosten edistämiseksi ja aikaansaamiseksi. Covid-19-pandemia on tehnyt selväksi ennen muuta sen, että EU:lla on oltava aito ja nykyistä paljon kunnianhimoisempi teollisuuspoliittinen strategia, jossa keskitytään suojelemaan taloutemme tiettyjä strategisia toimialoja, jotka ovat avainasemassa elämäntapamme ylläpitämisessä ja kansalaistemme suojelemisessa. Lisäksi on varmistettava energiajärjestelmiemme sopeutuminen energiasiirtymään, jotta hiilestä irtautumista koskeva strateginen tavoite voidaan saavuttaa. On tärkeää toimia innoittavana esimerkkinä maailmalle, mutta yhtä tärkeää on varmistaa kilpailukykymme, suojella Euroopan unionin energiaturvallisuutta ja säilyttää unionin kansalaisten työpaikat.
Yhteydenotot

Brussels Strasbourg