Tuoreimmat uutiset

Next PECH committee meetings

22-01-2020 - 09:28
Colours of the EP 2014 activity calendars

Hyödyllisiä asiakirjoja

Päivän lähetykset

Tänään ei lähetyksiä

Multimediakirjasto

21-01-2020 - 14:39
PECH Kokous
21-01-2020 - 09:52
PECH Kokous
20-01-2020 - 15:12
PECH Kokous

Tervehdyssanat

Chris DAVIES

Yhteisellä kalastuspolitiikalla (YKP) pyritään varmistamaan, että kalastusta harjoitetaan kestävällä tavalla ja että kalavarat säilyvät niin, että voidaan turvata kalastusalan kannattavuus ja rannikkoyhteisöjen talous. Joillakin merillä on saatu aikaan hyviä tuloksia, mutta etenkin Välimerellä tilanne on erittäin huolestuttava.

Tämän vaalikauden aikana on varmistettava, että YKP:n periaatteet säilytetään ja niitä tuetaan asianmukaisesti politiikkavälineillä, kuten Euroopan meri- ja kalatalousrahastolla (EMKR) ja kalastuksen valvontaa koskevilla asetuksilla. On tehostettava toimia laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi ja varmistettava, että kestävyys on keskeisellä sijalla kalastuskumppanuuksissa, joista EU sopii muiden maiden kanssa.

EU:n kansalaisilla on oikeus saada tietoa päätöksentekoprosessista. Toivon, että tämä sivusto antaa hyvän käsityksen päivittäisestä toiminnastamme.

Chris DAVIES

ToimivaltaYhteydenotot

Linkkejä