Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Turkki – vuotuinen edistymiskertomus 2019

2019/2176(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PETI

lausunto

Mietintö ehdotetusta valtuutuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytäviä neuvotteluja varten

2020/2023(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PETI

lausunto

Asevientiä koskeva vuosikertomus

2020/2003(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PETI

lausunto

Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III

2019/2213(BUD) Talousarviomenettely
PETI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019

2019/2199(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PETI

Yana TOOM [Renew]

lausunto

Eriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen

2019/2188(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PETI

lausunto

Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017 ja 2018

2019/2132(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

2019/2055(DEC) Vastuuvapausmenettely
PETI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

2019/2056(DEC) Vastuuvapausmenettely
PETI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

2019/2057(DEC) Vastuuvapausmenettely
PETI

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa