Uusimmat asiakirjat

Kaikkia asiakirjoja ei välttämättä ole saatavilla kielelläsi. Tällöin tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota. Kieliversiot on merkitty kyseisen kielen kuvakkeella. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 36 - 257 - Draft report Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

22-07-2020 REGI_AM(2020)655753 PE655.753v01-00 REGI
Andrey NOVAKOV

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 16. heinäkuuta 2020

16-07-2020 REGI_OJ(2020)07-16_2 PE655.621v01-00 REGI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021)

13-07-2020 REGI_AD(2020)652352 PE652.352v02-00 REGI
Martina MICHELS

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Caroline ROOSE

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 16. heinäkuuta 2020

09-07-2020 REGI_OJ(2020)07-16_1 PE655.620v01-00 REGI

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin

07-07-2020 REGI_PR(2020)654017 PE654.017v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 6. heinäkuuta 2020

06-07-2020 REGI_OJ(2020)07-06_1 PE654.001v01-00 REGI

MINUTES - Monday, 6 July 2020 EN

06-07-2020 REGI_PV(2020)07-06-1 PE655.636v01-00 REGI

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline)

01-07-2020 REGI_PR(2020)654026 PE654.026v01-00 REGI
Andrey NOVAKOV

TARKISTUKSET 1 - 125 - Lausuntoluonnos Euroopan uusi teollisuusstrategia

15-06-2020 REGI_AM(2020)653785 PE653.785v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2021 – Pääluokka III

15-06-2020 REGI_PA(2020)653814 PE653.814v01-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 8. kesäkuuta 2020

08-06-2020 REGI_OJ(2020)06-08_1 PE652.606v01-00 REGI

TARKISTUKSET 23 - 342 - Lausuntoluonnos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamiseksi (eurooppalainen ilmastolaki)

08-06-2020 REGI_AM(2020)652651 PE652.651v01-00 REGI
Caroline ROOSE

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 8. kesäkuuta 2020

08-06-2020 REGI_PV(2020)06-08-1 PE653.746v01-00 REGI

TARKISTUKSET 1 - 109 - Lausuntoluonnos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021)

03-06-2020 REGI_AM(2020)652573 PE652.573v01-00 REGI
Martina MICHELS

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat

02-06-2020 REGI_PR(2020)652550 PE652.550v01-00 REGI
Younous OMARJEE

TARKISTUKSET 45 - 256 - Mietintöluonnos Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen

25-05-2020 REGI_AM(2020)652416 PE652.416v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

TARKISTUKSET 257 - 598 - Mietintöluonnos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta

25-05-2020 REGI_AM(2020)652417 PE652.417v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

TARKISTUKSET 599 - 884 - Mietintöluonnos Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen

25-05-2020 REGI_AM(2020)652418 PE652.418v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

TARKISTUKSET 885 - 936 - Mietintöluonnos Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen

25-05-2020 REGI_AM(2020)652419 PE652.419v01-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

25-05-2020 REGI_PA(2020)652420 PE652.420v01-00 REGI
Caroline ROOSE

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021)

19-05-2020 REGI_PA(2020)652352 PE652.352v01-00 REGI
Martina MICHELS

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta

15-05-2020 REGI_PA(2020)652349 PE652.349v01-00 REGI
Tsvetelina PENKOVA

LAUSUNTO suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Pascal ARIMONT

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 12. toukokuuta 2020

12-05-2020 REGI_OJ(2020)05-12_1 PE650.670v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 12. toukokuuta 2020

12-05-2020 REGI_PV(2020)05-12-1 PE652.379v01-00 REGI

Lausunto Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

08-05-2020 REGI_AL(2020)650652 PE650.652v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Lausunto suuntaviivoista vuoden 2021 talousarviota varten – Pääluokka III

30-04-2020 REGI_AL(2020)650384 PE650.384v02-00 REGI
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Herbert DORFMANN

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 20. huhtikuuta 2020

20-04-2020 REGI_OJ(2020)04-20_1 PE650.492v02-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 20. huhtikuuta 2020

20-04-2020 REGI_PV(2020)04-20-1 PE650.645v01-00 REGI

TARKISTUKSET 1 - 41 - Lausuntoluonnos Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

16-04-2020 REGI_AM(2020)650486 PE650.486v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 8. huhtikuuta 2020

08-04-2020 REGI_PV(2020)04-08-1 PE650.644v01-00 REGI

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta

23-03-2020 REGI_PR(2020)648609 PE648.609v03-00 REGI
Manolis KEFALOGIANNIS

LAUSUNTOLUONNOS suosituksista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten

10-03-2020 REGI_PA(2020)648359 PE648.359v01-00 REGI
Pascal ARIMONT

Younous Omarjeen työjärjestyksen 143 artiklan mukainen lausunto päätöslauselmaesityksestä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

05-03-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v03-00 REGI
Younous OMARJEE

TARKISTUKSET 16 - 219 - Lausuntoluonnos Tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistaminen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021

04-03-2020 REGI_AM(2020)648430 PE648.430v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 19. helmikuuta 2020 - Torstai 20. helmikuuta 2020

19-02-2020 REGI_PV(2020)02-19-1 PE648.357v01-00 REGI

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 13. helmikuuta 2020

13-02-2020 REGI_OJ(2020)02-13_1 PE646.915v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Torstai 13. helmikuuta 2020

13-02-2020 REGI_PV(2020)02-13-1 PE648.327v01-00 REGI

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00 REGI
Herbert DORFMANN

TARKISTUKSET 1 - 124 - Lausuntoluonnos Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: Vuotuinen kasvuselvitys 2020

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00 REGI
Francesca DONATO

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 20. tammikuuta 2020 - Tiistai 21. tammikuuta 2020

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00 REGI

LAUSUNTOLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: Vuotuinen kasvuselvitys 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00 REGI
Francesca DONATO

TARKISTUKSET 1 - 42 - Lausuntoluonnos Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00 REGI
Cristian GHINEA

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 4. joulukuuta 2019 - Torstai 5. joulukuuta 2019

04-12-2019 REGI_PV(2019)12-04-1 PE645.077v01-00 REGI

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00 REGI
Josianne CUTAJAR

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00 REGI
Younous OMARJEE

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 4. marraskuuta 2019 - Tiistai 5. marraskuuta 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00 REGI

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 21. lokakuuta 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 21. lokakuuta 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00 REGI

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00 REGI
Younous OMARJEE

TARKISTUKSET 1 - 87 - Mietintöluonnos taloudellisen tuen antamisesta jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 3. lokakuuta 2019

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00 REGI

ESITYSLISTALUONNOSt - Keskiviikko 2. lokakuuta 2019

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_1 PE641.266v01-00 REGI

ESITYSLISTALUONNOSt - Keskiviikko 2. lokakuuta 2019

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_2 PE641.267v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 2. lokakuuta 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-1 PE641.428v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 2. lokakuuta 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-2 PE642.865v01-00 REGI

TARKISTUKSET 1 - 41 - Lausuntoluonnos Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 3. syyskuuta 2019

03-09-2019 REGI_OJ(2019)09-03_1 PE640.646v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 3. syyskuuta 2019

03-09-2019 REGI_PV(2019)09-03-1 PE641.079v01-00 REGI

BUDJETTITARKISTUKSET Talousarvio 2020

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00 REGI
Younous OMARJEE

Lausunto Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00 REGI
Younous OMARJEE

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00 REGI
Younous OMARJEE

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 23. heinäkuuta 2019

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Tiistai 23. heinäkuuta 2019

23-07-2019 REGI_PV(2019)07-23-1 PE639.876v01-00 REGI

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 10. heinäkuuta 2019

10-07-2019 REGI_PV(2019)07-10-1 PE639.754v01-00 REGI