Mietinnöt


Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

MIETINTÖ yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

MIETINTÖ vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

11-12-2019 A9-0051/2019 PE641.241v03-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

MIETINTÖ yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus

11-12-2019 A9-0052/2019 PE641.445v03-00
AFET

Arnaud DANJEAN

MIETINTÖ neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

OIKAISUT/LISÄYKSET
ERR01