Tietoa valiokunnista

Tervetulotoivotus

Portrait picture of TRAN chair Karima Delli Portrait picture of TRAN chair Karima Delli
TRAN Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tervetuloa liikenne- ja matkailuvaliokunnan (TRAN) verkkosivustolle, joka tarjoaa kattavan ja yksityiskohtaisen katsauksen valiokunnan lainsäädäntötyöhön ja poliittiseen toimintaan.

Liikenne ja matkailu ovat merkittäviä talouden toimialoja, joita odottavat valtavat haasteet EU:n kansalaisten ilmasto- ja ympäristöhuoliin vastaamisessa. Kansalaisten henkilökohtaisten liikenteenkäyttötapojen sekä teollisuuden ja talouden mallien on muututtava rajusti, jos EU aikoo saavuttaa Pariisin sopimuksessa asetetut tavoitteet. Meidän on kiireesti löydettävä ratkaisuja liikenteen muuttamiseksi aiempaa tehokkaammaksi ja puhtaammaksi ja sellaiseksi, että se on kohtuuhintaista ja kaikkien kansalaisten saatavilla. Tärkeää on myös, että EU:n talousarvion varoilla edistetään tehokkaasti niin liikkuvuuden optimointia kuin ympäristömme suojelua.

Liikennealaa haastavat myös digitalisaatiokehitys ja tekoälyn hyödyntäminen. Esimerkiksi itsenäinen ajaminen johtaa työntekijöiden työolojen muuttumiseen ja edellyttää uusia taitoja ja toimintaympäristön uudistamista. TRAN-valiokunnan on pysyttävä tilanteen tasalla turvatakseen hyvät sosiaaliset olosuhteet ja parantaakseen edelleen eurooppalaista sosiaalista mallia.

Kehotan kansalaisia seuraamaan säännöllisesti TRAN-valiokunnan toimintaa ja pitämään yhteyttä sen jäseniin poliittisen keskustelun rikastuttamiseksi.
Yhteydenotot

Brussels Strasbourg Brussels Strasbourg