Työasiakirjat


Työasiakirjat ovat asiakirjoja, jotka liittyvät mietintöjen ja lausuntojen laatimiseen. Valiokunnat julkaisevat mietintöjen perustelut usein työasiakirjan muodossa.
Kaikki saatavilla olevat työasiakirjat löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 16/2019 (Discharge 2019): European Environmental Economic Accounts: usefulness for policymakers can be improved

27-01-2020 CONT_DT(2020)646905 PE646.905v01-00
CONT

Lefteris CHRISTOFOROU

  WORKING DOCUMENT on Implementation of the 2014 staff reform package at the Commission - Big savings but not without consequences for staff

16-01-2020 CONT_DT(2020)644843 PE644.843v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

TYÖASIAKIRJA tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 20/2019 (vastuuvapaus 2018): EU:n rajavalvontaa tukevat tietojärjestelmät – tehokas väline, mutta tietojen ajantasaisuuteen ja täydellisyyteen on kiinnitettävä enemmän huomiota

16-12-2019 CONT_DT(2019)644782 PE644.782v01-00
CONT

Tsvetelina PENKOVA

TYÖASIAKIRJA tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 24/2019 (vastuuvapaus 2018): Muuttajien turvapaikka-, siirto- ja palauttamismenettelyt: Aika puuttua tehokkaammin tavoitteiden ja tulosten välisiin eroihin

16-12-2019 CONT_DT(2019)645008 PE645.008v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

TYÖASIAKIRJA tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 5/2019 (vastuuvapaus 2018): Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) – Rahaston tuki on ollut arvokasta, mutta sen merkitystä köyhyyden vähentämisessä ei ole vielä selvitetty

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

TYÖASIAKIRJA tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 12/2019 (vastuuvapaus 2018): Sähköinen kaupankäynti: monia arvonlisäveron ja tullien kantoon liittyviä haasteita ei ole ratkaistu

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

TYÖASIAKIRJA tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 7/2019 (vastuuvapaus 2018): Rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyvät EU:n toimet tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta hallintoa on parannettava

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

TYÖASIAKIRJA Valmisteluasiakirja Euroopan unionin yleistä talousarviota varainhoitovuodeksi 2020 koskevaa lausuntoluonnosta varten

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN