Työasiakirjat


Työasiakirjat ovat asiakirjoja, jotka liittyvät mietintöjen ja lausuntojen laatimiseen. Valiokunnat julkaisevat mietintöjen perustelut usein työasiakirjan muodossa.
Kaikki saatavilla olevat työasiakirjat löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

TYÖASIAKIRJA tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 5/2019 (vastuuvapaus 2018): Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) – Rahaston tuki on ollut arvokasta, mutta sen merkitystä köyhyyden vähentämisessä ei ole vielä selvitetty

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

TYÖASIAKIRJA tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 12/2019 (vastuuvapaus 2018): Sähköinen kaupankäynti: monia arvonlisäveron ja tullien kantoon liittyviä haasteita ei ole ratkaistu

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

TYÖASIAKIRJA tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 7/2019 (vastuuvapaus 2018): Rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyvät EU:n toimet tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta hallintoa on parannettava

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

TYÖASIAKIRJA Valmisteluasiakirja Euroopan unionin yleistä talousarviota varainhoitovuodeksi 2020 koskevaa lausuntoluonnosta varten

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN