Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Proposal for a Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management

2018/2070(ACI) Nós imeachta maidir le Comhaontú Idirinstitiúideach
AFCO

Coiste freagrach

Public Access to Documents (Rule 122(7)) – Annual report for the years 2016-2018

2019/2198(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFCO

Loránt VINCZE [PPE]

Iarradh tuairim

Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

2020/2023(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFCO

Iarradh tuairim

Intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies

2020/2015(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFCO

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice

2020/2013(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFCO

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies

2020/2012(INL) Nós Imeachta maidir le tionscnamh reachtach
AFCO

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

Guidelines for the 2021 Budget - Section III

2019/2213(BUD) An nós imeachta buiséadach
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Iarradh tuairim

The Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States

2019/2207(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

Iarradh tuairim

Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019

2019/2199(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Iarradh tuairim

European Union regulatory fitness and subsidiarity and proportionality - report on Better Law Making for the years 2017 and 2018

2019/2133(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

Iarradh tuairim