Dréacht-tuairimí


Is é is dréacht-tuairim ann, doiciméad a ullmhaíonn Feisire atá ceaptha ina rapóirtéir don tuairim, agus a chuirtear ar aghaidh ansin chuig an gcoiste a thugann tuairim i dtaobh leasú a d’fhéadfaí a dhéanamh agus chun é a chur chun vóta.
I gcás tuarascálacha reachtacha, bíonn dréacht-tuairimí i bhfoirm leasuithe ar an togra reachtach ón gCoimisiún, agus – i gcás inarb iomchuí – bíonn réasúnuithe gearra ag gabháil leo. I gcás tuarascálacha neamhreachtacha, bíonn dréacht-tuairimí i bhfoirm moltaí a chuirtear ar aghaidh, má ghlactar iad, chuig an gcoiste atá freagrach as tuarascáil a dhréachtú a bhfuil na moltaí le háireamh inti. Taispeántar ar an leathanach seo na dréacht-tuairimí sula ndéantar vótáil orthu ag an gcoiste a thugann tuairim.
Bain úsáid as an bhfeidhm chuardaigh do na dréacht-tuairimí go léir a bhfuil fáil orthu.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission and executive agencies

14-11-2019 AFET_PA(2019)643159 PE643.159v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 11-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section X - European External Action Service

14-11-2019 AFET_PA(2019)643198 PE643.198v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 11-12-2019

DRÉACHT-TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam

16-10-2019 AFET_PA(2019)641414 PE641.414v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 13-11-2019

DRÉACHT-TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam

16-10-2019 AFET_PA(2019)641415 PE641.415v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 13-11-2019

DRÉACHT-TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais, maidir leis an gComhaontú um Chosaint Infheistíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Shóisialach Vítneam, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích

16-10-2019 AFET_PA(2019)641416 PE641.416v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 13-11-2019

DRÉACHT-TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú um Chosaint Infheistíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht Shóisialach Vítneam, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích thar ceann an Aontais

16-10-2019 AFET_PA(2019)641417 PE641.417v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 13-11-2019

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 05-09-2019