Tuairimí


Má mheasann coiste go mbaineann ábhar atá cumhdaithe i dtuarascáil a tharchuirtear chuig coiste eile lena réimse freagrachta féin, féadfaidh an choiste sin a iarraidh go n-aithneofar é mar ‘choiste a thugann tuairim’ (Rial 53). Cuirtear an tuairim ghlactha ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach, a chuireann í chun vóta. Ní mór don choiste freagrach glacadh gan vóta le leasuithe ó choiste comhlachaithe a thugann tuairim (Rial 54) a thagann faoi réir inniúlacht eisiach an choiste sin. Gach tuairim agus seasamh, ar tuairimí agus seasaimh iad i bhfoirm leasuithe atá glactha ag coiste a thugann tuairim, ní mór iad a chur i gceangal leis an tuarascáil chríochnaitheach. Taispeántar ar an leathanach seo na tuairimí atá glactha ag na coistí.
Bain úsáid as an bhfeidhm chuardaigh do na tuairimí agus na seasaimh i bhfoirm leasuithe go léir a bhfuil fáil orthu.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission and executive agencies

23-01-2020 AFET_AD(2020)643159 PE643.159v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section X - European External Action Service

23-01-2020 AFET_AD(2020)643198 PE643.198v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

  Opinion on the proposal for a Council decision on conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt chun críche an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam

05-12-2019 AFET_AD(2019)641414 PE641.414v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

TUAIRIM ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú um Chosaint Infheistíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht Shóisialach Vítneam, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích thar ceann an Aontais

05-12-2019 AFET_AD(2019)641417 PE641.417v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00
AFET

Michael GAHLER