Please fill this field

Éisteachtaí

Ceadaítear do choiste cruinniú le saineolaithe a eagrú sa chás ina meastar é sin a bheith sár-riachtanach dá chuid oibre maidir le hábhar ar leith. Is féidir le dhá choiste nó níos mó éisteachtaí a thionól go comhpháirteach lena chéile. Eagraíonn formhór na gcoistí éisteachtaí go tráthrialta ionas go bhféadfaidh siad tuairimí a fháil ó shaineolaithe agus go bhféadfaidh siad pléití a bheith acu ar phríomh-shaincheisteanna. Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú an fhaisnéis go léir a bhaineann le héisteachtaí coiste, lena n-áirítear cláir agus aithisc ó chainteoirí.

AGRI

The public hearing taking place on 18 February focused on EU support for Innovation in Agriculture: first, within the Common Agriculture Policy and the AGRI-EIP and second, in the EU Framework programme for Research and Innovation (Horizon Europe) and the future Mission “Soil health Food”.

AGRI

On 4 December, the AGRI Committee, in association with the ENVI committee, organised a public hearing on the reform of the Common Agricultural Policy (CAP). This meeting took place during the current legislative work on the CAP beyond 2020. It addressed the components of the CAP reform package, as amended by the AGRI Committee, which might be appropriate for further consideration.

AGRI

On 18 November, the AGRI Committee will organise a hearing to analyse the potential impacts of the Mercosur agreement on the agricultural market. Following 20 years of negotiations, the EU and Mercosur countries struck a political agreement in June 2019 which aims to bring political and economic relations between the trading partners closer together, and to create the world's biggest market (by population size), for goods and services.

AGRI

On 4 March at 16.30h, the Committee held a public hearing on the “Evolution of the Performance Framework in the Common Agricultural Policy”. This hearing fell within the current AGRI legislative work on the CAP beyond 2020. A shift towards a more performance-oriented CAP is indeed an important component of the reform package proposed by the European Commission.